Konferencja w Bibliotece Pedagogicznej

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

We wtorek, 28 kwietnia w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Hrubieszowie odbyła się konferencja pt. „PAMIĘTAĆ – CHRONIĆ – CZCIĆ – DZIEDZICTWO KULTUROWE ZIEMI HRUBIESZOWSKIEJ”.

Celem konferencji było propagowanie wiedzy o historii i kulturze regionu hrubieszowskiego, wspieranie edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie tradycji regionalnych.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych miasta, gminy i powiatu, przedstawiciele instytucji kulturalno-oświatowych i regionalnych, nauczyciele oraz nauczyciele bibliotekarze.

Konferencję otworzyła pani Dorota Mach, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Następnie przybyłych gości powitała pani Elżbieta Bednarek, kierownik Filii w Hrubieszowie.

Wprowadzeniem do tematu konferencji było przywołanie pamięci poległych, w montażu patriotycznym pt. „Pamiętamy”, artystycznie wykonanym przez uczniów LO im. T. Kościuszki w Hrubieszowie. Montaż opracowała pani Anna Misiak, nauczycielka języka polskiego.

Dziedzictwo historyczne regionu przedstawiła w referacie pt.: „Ziemia Hrubieszowska na przestrzeni dziejów” – dr Agnieszka Jamroż – nauczycielka historii w LO im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Literacki dialog twórców z ziemią rodzimą zaprezentowała w referacie pt. „Bielone chaty, malinowy chruśniak, miłość i czas… .Pejzaże poetyckie twórców Ziemi Hrubieszowskiej” – mgr Agnieszka Skubis – Rafalska, doktorantka w Instytucie Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach.

Prezentacji multimedialnej „Dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego regionu hrubieszowskiego” dokonał pan Jacek Fuchs, propagator wiedzy o regionie, publicysta, instruktor turystyki w GOK w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach.

Działalność TRH przedstawił w prelekcji pt.: „Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie wpisane w Ziemię Hrubieszowską i jej tradycję” – Jerzy Leopold Krzyżewski, regionalista, prezes TRH.

Jan Kalisz – regionalista, publicysta i nauczyciel w swoim wystąpieniu pt. „Stefan Du Chateau – twórca Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau” przybliżył dzieje rodu Du Chateau.

Po wysłuchaniu referatów wypowiadali się zaproszeni goście.

Sekretarz Powiatu Hrubieszowskiego pan Zdzisław Kosakowski złożył podziękowanie dyrekcji Biblioteki za zorganizowanie takiego przedsięwzięcia. Podkreślił, że ta konferencja wpisuje się w Obchody Jubileuszu Powiatu Hrubieszowskiego.

Na zakończenie spotkania – goście oglądali urządzone w pomieszczeniach bibliotecznych wystawy i degustowali przyrządzone potrawy regionalne.

Konferencja: „Pamiętać – chronić – czcić. Dziedzictwo kulturowe Ziemi Hrubieszowskiej” – to jedno z działań Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Hrubieszowie na rzecz odkrywania wartości duchowych i materialnych „Małej Ojczyzny” oraz zachowania ich jako spuścizny kulturowej.

Pracownicy Biblioteki

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009