22 maja 2024

Koniec rozbiórki Bangladeszu. Na Zielonym Rynku coraz większy porządek

Zakończyła się rozbiórka blaszanych stoisk handlowych, pozostałych po zlikwidowanym bazarze, zwanym „Bangladeszem” przy ul. Ludnej w Hrubieszowie. Tak teren wyglądał wczoraj (26.02.2014).

W pierwszych dniach marca rozpocznie się przebudowa miejskiego bazaru. W styczniu wypowiedziano umowy kupcom.

 

Więcej:

http://kronikatygodnia.pl/pawilony-zamiast-szczek/

źródło: kronikatygodnia.pl

 

 

Rewitalizacja Bazaru Miejskiego. Zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ przewiduje się następujący zakres robót budowlanych na terenie Bazaru Miejskiego:

– wykonanie nowej nawierzchni bazaru wraz ze schodami terenowymi przy chodniku wraz z murkiem oporowym
– wykonanie modernizacji odwodnienia terenu
– oświetlenie bazaru
– budowa boksów handlowych
– ogrodzenie terenu całego bazaru
– monitoring wizyjny
– zmodernizowanie parkingów bazarowych od strony ul. Ludnej i Prostej
– remont budynku przy ul. Ludnej

 

Zobacz też:

Trwa rozbiórka „Bangladeszu” Foto

Kończy się rozbiórka „Bangladeszu”. W marcu początek budowy nowego bazaru Foto

Mój Rynek otwarty Foto

Mój Rynek wynajęty prawie w całości