Konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa”

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie organizuje coroczny konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową.

Reklamy

ORGANIZATORZY
Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

CELEM KONKURSU jest:
– pogłębienie wiedzy dzieci o tradycji Bożonarodzeniowej
– kształtowanie gustów estetycznych, umiejętności artystycznych
– rozwijanie upodobań plastycznych
– konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów

TECHNIKA wykonanej pracy jest dowolna, jednak TEMAT pracy powinien być zainspirowany Świętami Bożego Narodzenia

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:
– poznanie tradycji Bożonarodzeniowych
– wykonanie jednej pracy plastycznej związanej tematycznie z wybranym zdarzeniem oddającym nastrój i atmosferę towarzyszącą świętom Bożego Narodzenia.
Uczestnik konkursu powinien zatem dokonać wyboru tematu lub zdarzenia związanego ze świętami Bożego Narodzenia, które wywarły największe wrażenie na uczestniku Konkursu i znalazły odbicie w jego wizji plastycznej.

PRACE o formacie A5 winny zawierać następujące informacje (podane bardzo czytelnie):
– nazwę Konkursu
– imię i nazwisko autora pracy
– tytuł pracy
– nazwę i adres szkoły bądź placówki kierującej pracę na Konkurs
– pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

BRAK DANYCH DYSKWALIFIKUJE PRACĘ W KONKURSIE

PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ

ORGANIZACJA
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 30 listopada 2007 roku na adres:

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie
ul. 3 Maja 11, tel. 084 696 2783

ELIMINACJE odbędą się na początku grudnia br. Jury oceni prace w trzech przedziałach klasowych I-III, IV-VI, gimnazja i przyzna nagrody i wyróżnienia, oraz zakwalifikuje najlepsze prace na wystawę pokonkursową. Ponadto wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW
– poniżej 20 nadesłanych prac konkurs zostaje nierozstrzygnięty
– prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!