Konkurs plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową – wyniki i fotoreportaż z rozdania nagród

Dziś w hrubieszowskim Muzeum im. ks. Stanisława Staszica rozstrzygnięto doroczny konkurs plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową.

Reklamy

Konkurs został ogłoszony w listopadzie 2013 r. przez Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Uczestników konkursu podzielono na grupy wiekowe: kl. I-III, kl. IV-VI szkoły podstawowe oraz gimnazja.

Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych, propagowanie twórczości plastycznej oraz poznawanie różnych technik plastycznych.

Reklamy

Zgodnie z regulaminem konkursu prace należało nadesłać do dnia 04 grudnia br. włącznie na adres Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

W dniu 11 grudnia br. organizatorzy konkursu powołali komisję w składzie:

1. Danuta Kloc – przewodnicząca komisji

2. Marianna Sobczuk – członek komisji

3. Paweł Kłosiński – członek komisji

4. Beata Bitner – sekretarz

Komisja przeliczyła i podzieliła prace zgodnie z ustalonymi przedziałami wiekowymi oraz ustaliła zasady oceniania prac. Na konkurs wpłynęło 583 prace, przy udziale 562 uczniów. W konkursie wzięły udział następujące szkoły:

Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie

Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie

Szkoła Podstawowa Teratyn

Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu

Szkoła Podstawowa w Mienianach

Szkoła Podstawowa w Szychowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu

Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach

Szkoła Podstawowa Husynne

Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Dom Kultury w Nieledwi

Dom Kultury w Trzeszczanach

Świetlica Kobło

Świetlica Wiejska w Stefankowicach

Powiatowy Zespół placówek Szkolno – Wychowawczych

Zespół Szkół w Sahryniu

Szkoła Podstawowa Dąbrowa

Zespół Szkół w Horodle

Szkoła Podstawowa w Strzyżowie

 

Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

Zespół Szkół w Horodle

Zespół Szkół w Sahryniu

Gimnazjum Publiczne w Strzyżowie

Zespół Szkół w Werbkowicach

Gimnazjum w Trzeszczanach

 

Ze szkół podstawowych w przedziale klas I-III brało udział 262 uczniów, wpłynęło 272 prace, z klas IV-VI – 168 uczniów – 173 prace, z gimnazjów 109 uczniów- 115 prac. Komisja odrzuciła 23 prace, które nie spełniały warunków konkursu.

 

Przy wystawianiu oceny komisja brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania pracy, różnorodność wykorzystywanych materiałów, staranność, pomysłowość, ogólne wrażenia estetyczne oraz trwałość formy.

Proporcjonalnie do ilości nadesłanych prac w poszczególnych przedziałach wiekowych przyznano określoną ilość nagród i wyróżnień.

W dniu 11 grudnia br. Komisja w wyniku weryfikacji prac konkursowych dokonała ostatecznej oceny nadesłanych prac.

 

W przedziale z klas I-III szkół podstawowych

 

II nagroda – Aleksandra Omelczuk, kl. I, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach,                   opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska

II nagroda – Emilia Jarosz, kl. I, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun                  plastyczny Aneta Kędzierawska

 

III nagroda – Norbert Pękowski, kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie,                   opiekun plastyczny Renata Paczała

III nagroda – Julia Binecka, kl. III, Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu, opiekun                  plastyczny Małgorzata Gula

 

Prace wyróżnione

 

 1. Patryk Pomiankowski kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Teresa Kraszkiewicz
 2. Gabriel Markiewicz kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Serafin
 3. Marcela Mazurek kl. II, Zespół Szkół Miejskich ner 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Ewa Janicka
 4. Wiktoria Radomsko kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Agnieszka Kwaśnik
 5. Kinga Krawczyk kl. II, Szkoła Podstawowa w Mienianach, opiekun plastyczny Marianna Kurzępa
 6. Wiktoria Koman kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Katarzyna Sztuk
 7. Natalia Mikitiuk kl. I, Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu, opiekun plastyczny Małgorzata Gula
 8. Julia Wilkos kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk
 9. Julia Organista, kl. I Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun plastyczny Elżbieta Lebiedowicz
 10. Marta Czernoba kl. III Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu, opiekun plastyczny Małgorzata Gula
 11. Maja Kobuczak kl. II, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun plastyczny Elżbieta Szkalej
 12. Mateusz Filipczuk kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Serafin
 13. Malwina Kosel kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Teresa Kraszkiewicz
 14. Edyta Sokalska kl. III, Szkoła Podstawowa w Teratynie, opiekun plastyczny Dorota Łacińska
 15. Julia Sułkowska kl. I Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Jolanta Podlewska
 16. Oskar Karwat kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Dorota Wawrzyniuk

 

 

W przedziale z klas IV-VI szkół podstawowych

 

I nagroda – Daria Radomska, kl. V, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun plastyczny                Elżbieta Lebiedowicz

 

II nagroda – Weronika Kopczyńska, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun                plastyczny Elżbieta Lebiedowicz

II nagroda – Diana Makolągwa kl. VI, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun                 plastyczny Aneta Kędzierawska

II nagroda – Natan Dorosz, kl. IV, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny Danuta                 Butryn

 

III nagroda – Izabela Lipian, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun plastyczny                 Wiesława Martyniuk

III nagroda – Diana Szczepaniak, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun                 plastyczny Elżbieta Lebiedowicz

III nagroda – Anna Mięczak, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Mienianach, opiekun                  plastyczny Marianna Kurzępa

 

 

Prace wyróżnione

 

 1. Weronika Boczkowska kl. IV,Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun plastyczny Elżbieta Lebiedowicz
 2. Jagoda Karcz kl. IV, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk
 3. Tomasz Budzyński kl. IV Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Aneta Franke
 4. Weronika Stępkowska kl. VI, Szkoła Podstawowa w Mienianach, opiekun plastyczny Marianna Kurzępa
 5. Dominika Kowalewska kl. V, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk
 6. Krzysztof Kusiak kl. V, Szkoła Podstawowa w Mienianach, opiekun plastyczny Marianna Kurzępa
 7. Jakub Woś kl. IV, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk
 8. Aleksandra Skahińska kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu, opiekun plastyczny Małgorzata Gula
 9. Oliwia Ciołko kl. IV, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska

 

W przedziale gimnazja

 

I nagroda – Paulina Budzicka, kl. III, Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach, opiekun               plastyczny Małgorzata Polikowska

 

II nagroda – Kinga Panasiewicz, kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun                plastyczny Anna Jańczuk

 

III nagroda – Aleksandra Pirogowicz, kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie               opiekun plastyczny Agnieszka Ślażyńska

 

Prace wyróżnione

 

 1. Paweł Gmitruk kl. II, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk
 2. Karolina Terebus kl. I, Gimnazjum w Trzeszczanach, opiekun plastyczny Zdzisława Tracz – Mordofel
 3. Aleksandra Skiba kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk

 

Kartkę która będzie reprezentowała Muzeum została wykonana przez Monikę Mazur z klasy III Zespołu Szkół w Sahryniu, opiekunem plastycznym była Danuta Butryn.

 

Organizatorzy konkursu ufundowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom okolicznościowe dyplomy.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia 2013 r. w sali Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

 

Nagrody, wyróżnienia i upominki ufundowało Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.