Konkurs trwa – drugi zestaw pytań

Oto kolejny zestaw pytań przygotowany przez nauczycieli polonistów z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Przypominamy, że mogą w nim wziąć udział gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu.

Reklamy


Odpowiedzi prosimy przesyłać na e-mail: jezykpolskiz1@interia.pl.

 

                                                                                             

Internetowy Konkurs

JĘZYK POLSKI NIE JEST NUDNY!

 

Zestaw2/3

1. Jakie wydarzenie rozpoczyna romantyzm w Polsce?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Podaj imię i nazwisko jednego z naszych wieszczów.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Jak nazywa się autorka wierszy, bajek i noweli pozytywistycznych?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Jaki tytuł nosi dramat, którego bohaterowie to Jasiek, Rachela i Klimina?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Która z form jest poprawna – oczyma czy oczami?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Wyrazy o jednakowym brzmieniu i pisowni, lecz o różnym znaczeniu to…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Jak nazywa się „przypis” w dramacie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Co to jest barbaryzm?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Ile lat trwa nauka w Technikum?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Podaj imię i nazwisko dyrektora naczelnego Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

………………………………………………………………………………………………………………………..………………..

Dane uczestnika

imię i nazwisko: …………………………………………………….   wiek: ……….

nazwa szkoły:   ………………………………………………………

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………….

telefon: ………………………………………….      e-mail: ………………………………………………..

 

 

 

www.zs1hrubieszow.pl