21 czerwca 2024

Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”

Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Hrubieszów w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Hrubieszowa w 2014 roku”.

Reklamy

OGŁOSZENIE  W SPRAWIE KONSULTACJI

(Projektu) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Hrubieszowa w 2014 roku.

Reklamy

Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Hrubieszów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Hrubieszowa w 2014 roku. 

Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.miasto.hrubieszow.pl

Reklamy

Powyższe dokumenty także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Hrubieszowie przy ul. 3-go Maja 15.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 22 stycznia do 14 lutego 2014 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2014 roku na poniższe adresy:

  • adres poczty elektronicznej inwestycje@hrubieszow.pl
  • numer faksu 84 696 2380
  • adres siedziby Urząd Miasta Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego Hubala 1.

 Hrubieszów 21.01.2014 r.