Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia sołectwa Sławęcin

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje o konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest podjęcie przez Radę Miejską w Hrubieszowie uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Hrubieszów – Osiedla „Sławęcin” i utworzenia jednostki pomocniczej Gminy „Sołectwo Sławęcin”.

Reklamy

 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych.

I.    Przedmiot konsultacji:

  1. Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Hrubieszowie uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Hrubieszów – Osiedla „Sławęcin” i utworzenia jednostki pomocniczej Gminy „Sołectwo Sławęcin”.

II.    Harmonogram konsultacji:

  1. Konsultacje będą przeprowadzone w dniach 06.11.2015 r. – 30.11.2015 r.
  2. Wyniki konsultacji będą opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta.

III.    Adresaci konsultacji:

  1. W  konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy z obszaru Osiedla  Nr 5 „Sławęcin” (ulice Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Brzozowa, Ciesielczuka, Grabowiecka: od skrzyżowania z ulicą Uchańską i Grotthusów do „wąskotorówki”, Grotthusów, Konopnickiej, Orzeszkowej, Sikorskiego, Słoneczna, Wiśniowa.
  2. Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

IV.    Formy konsultacji:

  1. Pisemna papierowa poprzez wypełnienie i złożenie w Urzędzie Miasta Hrubieszowa formularza ankiety dostępnego w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu.
  2. Pisemna elektroniczna poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza ankiety.
  3. Spotkania informacyjne.

V. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Urząd Miasta w Hrubieszowie –  Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych.

Zapraszamy do wyrażenia własnej opinii. 

 

 

źródło: UM Hrubieszów