Kościuszko w gronie Szkół Olimpijskich w Polsce

Hrubieszów Zespół Szkół nr 3 im. T. Kościuszki w Hrubieszowie, dzięki laureatom i finalistom olimpiad dostał się do Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Jesteśmy jedyną szkołą średnią w powiecie hrubieszowskim, która została sklasyfikowana w tym rankingu, a wśród wszystkich szkół średnich w województwie lubelskim, zajmujemy 26 miejsce.

Reklamy

***

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowywany co roku przez Perspektywy i Rzeczpospolitą, pomaga gimnazjalistom, którzy muszą podjąć najważniejszą w swoim życiu decyzję: wybrać szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich następnie do studiów i ułatwi im uzyskanie wymarzonego zawodu. I pytanie dla rodziców i uczniów najważniejsze: czy są w tej szkole nauczyciele, którzy potrafią i chcą odkrywać i rozwijać tkwiące w młodych ludziach predyspozycje i talenty?

Reklamy

Misją rankingu jest niezmiennie dostarczanie informacji o tym jak oceniane są polskie licea i technika. Kluczową kwestią w profesjonalnym przygotowaniu rankingu jest wcześniejsze ustalenie jego kryteriów, prawidłowe zebranie danych, rzetelne ich opracowanie oraz przejrzyste przedstawienie wyników.

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowany w tym roku już po raz dwunasty, bazuje na wynikach szkół w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i zawodowych.

Organizatorzy twierdza, że kryterium olimpijskie najlepiej pozwala wskazać szkoły, które dokładają ponadprzeciętnych wysiłków, ukierunkowanych na rozwój swoich uczniów. System 35 olimpiad o zasięgu ogólnopolskim pokrywa swoich spektrum tematycznym wszystkie dziedziny wiedzy i główne rodzaje uzdolnień. Wieloletnie tradycje olimpiad (najstarsza z nich, matematyczna, organizowana jest już od ponad 50 lat!) i masowy zasięg ruchu olimpijskiego sprawiają, że każda szkoła ma w nich szanse.

Również analiza wyników egzaminu maturalnego pokazuje, że uczniowie szkół olimpijskich zdają ten egzamin najlepiej.

„W najlepszych polskich szkołach życie nie zamiera po ostatnim dzwonku, uczniowie i nauczyciele nie wybiegają stąd w pośpiechu do swoich zajęć. Zostają bez przymusu, po to, by wspólnie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje talenty – także te pozanaukowe, artystyczne lub społeczne – a czasami tylko po to, żeby porozmawiać. I to jest, niezwykle cenne. W tych najlepszych szkołach charakterystyczne jest jeszcze jedno: nastawienie na wychowanie ludzi nie tylko mądrych, ale i odpowiedzialnych, wrażliwych na drugiego człowieka, po prostu – dobrych”.

Cieszymy się, że nasza szkoła znalazła się w tak zacnym gronie i gratulujemy wszystkim 428 szkołom ponadgimnazjalnym, które znalazły się w tym roku w rankingu.
więcej na www.perspektywy.pl w dziale rankingi
Autorzy: zsnr3

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010