22 czerwca 2024

Kościuszko: Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Cytat z wiersza Juliana Przybosia znakomicie oddaje nastrój, jaki zapanował w auli Zespołu Szkół nr 3 im. T. Kościuszki w dniu zakończenia roku szkolnego dla klas programowo najwyższych.

Reklamy

25 kwietnia 2014 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. W tym dniu pożegnaliśmy aż 8 klas trzecich, w sumie ponad 200 uczniów. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 przemówieniem Dyrektora Szkoły pana Dariusza Szadowskiego. Następnie głos zabrali przedstawiciele maturzystów, którzy podziękowali całemu gronu pedagogicznemu za trud włożony w ich edukację, a szczególne słowa wdzięczności zostały skierowano do nauczycieli wychowawców. Część oficjalna zakończyła się przekazaniem sztandaru szkoły nowemu pocztowi, złożonemu z uczniów klas drugich.

Po tym uroczystym wstępie przyszła kolej na część mniej oficjalną, przygotowaną przez klasę II C, biologiczno-chemiczną, która, pod opieką wychowawcy pana Roberta Derlaka, zaprezentowała zgromadzonym brawurowo wykonany kabaret. Aplauz publiczności wywołały zwłaszcza skecze ukazujące fragmenty z życia szkoły oraz scenki przedstawiające życie przyszłych studentów. Szczególną uwagę maturzystów zwróciły piosenki, specjalnie skomponowane na tę uroczystość przez drugoklasistę Jakuba Dąbka i znakomicie wykonane przez ich autora. 

Reklamy

Finis coronat opus – mawiał Owidiusz. Dla tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki tym końcem wieńczącym dzieło trzech lat nauki było uroczyste rozdanie świadectw. Jako pierwsza otrzymała je, wraz ze złotym piórem Dyrektora Szkoły dla najlepszej absolwentki, Patrycja Smaga. Co piąty maturzysta mógł się pochwalić świadectwem z wyróżnieniem, a co trzeci – nagrodą rzeczową ufundowaną przez Komitet Rodzicielski dla wybitnych uczniów, sportowców i społeczników. To był naprawdę dobry rocznik!


Zdjęcia »

Reklamy


źródło: ZS nr 3 (rosz)