23 maja 2024

Kryształowa Cegła dla Gminy Miejskiej Hrubieszów

9 grudnia 2016 r. W Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie odbyła się Gala podsumowująca XVI edycję konkursu “O Kryształową Cegłę” na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach granicy Unii Europejskiej. Wśród wyróżnionych znalazła się Gmina Miejska Hrubieszów, która zajęła II miejsce w kategorii Przestrzenie Publiczne za inwestycję Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa.

 

Honorowy patronat nad konkursem objął m.in. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

W uroczystej Gali uczestniczyli ambasadorowie, konsulowie, marszałkowie, prezydenci, merowie, burmistrzowie, wójtowie i wielu innych przedstawicieli władz rządowych i samorządowych z Polski, Ukrainy i Białorusi. Równie godnie i licznie reprezentowana była branża budowlano – inwestorska, włącznie z szefami znanych pracowni projektowych, biur deweloperskich, największych firm i koncernów wykonawczych.

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin, a jego celem jest promocja najlepszych inwestycji budowlanych po obu stronach wschodniej granicy UE.

Międzynarodowa i międzyregionalna formuła oddaje charakter i ideę Wspólnoty Europejskiej, zmierza do objęcia zasięgiem województw, obwodów i regionów – od Skandynawii po Bałkany.

Partnerami Konkursu są przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, instytucji administracji budowlanej, ochrony środowiska, wyższych uczelni technicznych, branżowych organizacji i stowarzyszeń. Partnerstwo to oparte jest na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie nie tylko architektury, budownictwa, urbanistyki, ale również ochrony środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego.

W dotychczasowych 15 edycjach Konkursu rywalizowało ze sobą ok. 800 inwestycji budowlanych, zrealizowanych w przygranicznych regionach Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Słowacji. Były to zarówno nowe, jak i modernizowane obiekty, o zróżnicowanym nakładzie finansowym, reprezentujące bogaty katalog kategorii – od niewielkich lokalnych ośrodków kultury czy sportu, po duże zespoły zabudowy mieszkaniowo – usługowej, hotele, sanatoria, obiekty sakralne czy akademickie, parki naukowo – technologiczne, centra handlowe.

Przez lata Konkurs stał się największym przeglądem dokonań architektonicznych, inżynierskich, konserwatorskich w Europie Wschodniej, a Statuetka Kryształowej Cegły postrzegana jest w środowisku inwestycyjnym jako wyraz uznania i szczególna forma rekomendacji.

 

źródło i fot. UM Hrubieszów