28 maja 2024

Kto powinien korzystać z kamizelek odblaskowych?

Kamizelki odblaskowe to jeden z najprostszych sposobów na skuteczną poprawę bezpieczeństwa na drodze. Dostępne są one w różnych rozmiarach i wyposażone są w specjalne elementy fluorescencyjne. Zakładają je głównie osoby korzystające z dróg i miejsc, w których poruszają się pojazdy mechaniczne. Kto więc konkretnie powinien korzystać z takich kamizelek i elementów odblaskowych? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Piesi i rowerzyści

Z kamizelek odblaskowych powinny korzystać zwłaszcza osoby, które korzystają z dróg publicznych. Są to więc zarówno piesi, jak i rowerzyści. Wszystkie te osoby są szczególnie narażone na ryzyko, zwłaszcza po zmroku. Kamizelka odblaskowa znacznie zwiększa ich widoczność, co przyczynia się do uniknięcia niebezpiecznych sytuacji. Kierowca jest w stanie zauważyć elementy odblaskowe nawet z kilkuset metrów, dzięki czemu jest w stanie odpowiednio wcześnie zareagować, np. poprzez zmniejszenie prędkości.

Stan infrastruktury drogowej w niektórych miejscach nie sprzyja bezpieczeństwu. Dlatego wszędzie tam, gdzie nie ma wydzielonej przestrzeni dla pieszych, należy dodatkowo zadbać o poprawę widoczności. Podczas korzystania z takich dróg należy nosić odzież o jaskrawych kolorach, z dołączonymi elementami odblaskowymi. Jest to prawny obowiązek każdego pieszego, który porusza się poza terenem zabudowanym, gdzie nie ma wyznaczonego chodnika. Zgodnie z artykułem 11 ustępu 4a i 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. o prawie drogowym, ustawodawca nakłada obowiązek używania tam elementów odblaskowych.

Dzieci

Warto już od najmłodszych lat uświadamiać dzieci na temat bezpieczeństwa na drodze. Kwestia ta nie dotyczy tylko i wyłącznie terenu niezabudowanego, ale również poruszania się po mieście. Największe zagrożeniem stanowią zwłaszcza miejsca bez dobrego oświetlenia. Mimo tego, że pieszy ma pierwszeństwo na pasach, to jednak po zmroku kierowca nie zawsze jest w stanie dostrzec dziecko, które chce przedostać się na drugą stronę jezdni. Wynika to np. z trudnych warunków pogodowych, które w połączeniu ze słabym światłem lamp, wpływają na gorszą percepcję kierującego.

Rozwiązaniem w takiej sytuacji mogą być lekkie kamizelki odblaskowe dla dzieci. Zmieścić je można bez większych problemów do plecaka lub torby. Duże znaczenie ma w tym przypadku uświadomienie dziecka, aby samodzielnie sięgało po taką kamizelkę w określonych sytuacjach. Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, warto zakupić niewielkich rozmiarów naklejki odblaskowe. Umieszcza się je bezpośrednio na plecaku lub na kurtce. Ciekawym rozwiązaniem są także zawieszki ozdobne, które można przyczepić do torby.

Kierowcy

Kolejną grupą osób są kierowcy. Po kamizelki odblaskowe powinni oni sięgać w momencie, w którym opuszczają pojazd i stają się pieszymi. Zazwyczaj związane jest to z koniecznością przeprowadzenia naprawy auta. Chociaż zgodnie z polskim prawem, nie ma konieczności posiadania kamizelki odblaskowej na wyposażeniu samochodu, to jednak warto mieć ją w bagażniku lub w schowku. Może się ona okazać szczególnie przydatna, gdy będzie potrzeba opuszczenia unieruchomionego auta po zmroku w celu przeprowadzenia oględzin lub jego naprawy.

Osoby pracujące na budowie

W Polsce obowiązują przepisy BHP, które szczegółowo regulują kwestie używania kamizelek odblaskowych w miejscach prowadzenia prac budowlanych. Wszędzie tam, gdzie używane są pojazdy mechaniczne, należy korzystać z odzieży z elementami odblaskowymi. Dotyczy to zarówno stałych pracowników, jak i osób, które są upoważnione do wejścia na teren budowy.


tekst i fot. mat. partnera