Kurs prawa jazdy i nauka języków

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH:
-„Prawo jazdy kategorii „B” z językiem angielskim”
-„Język angielski dla początkujących i średnio zaawansowanych z modułem informatycznym”

Reklamy

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny prowadzi rekrutację osób zainteresowanych udziałem
w projekcie „Nowe umiejętności – nowe możliwości” realizowanego w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL.

***

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH:

-„Prawo jazdy kategorii „B” z językiem angielskim” w wymiarze 180 godzin, w tym 120 godzin języka angielskiego;
-„Język angielski dla początkujących i średnio zaawansowanych z modułem informatycznym” w wymiarze 180 godzin, w tym 60 godzin moduł informatyczny;

Każde ze szkoleń rozpoczynać będzie moduł z zakresu planowania własnego rozwoju zawodowego, twórczego myślenia, innowacyjności, umiejętności zarządzania czasem oraz technik szybkiego uczenia się (16 godzin)

***

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ OSOBY SPEŁNIAJĄCE NATĘPUJĄCE KRYTERIA:
– zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej;
– nie zarejestrowane w PUP jako osoby poszukujące pracy;
– w wieku powyżej 45 roku życia;
– posiadające wykształcenie co najwyżej średnie;
– chcące z własnej inicjatywy nabyć nowe, uzupełnić lub podwyższyć kwalifikacje;

***

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
– materiały szkoleniowe;
– zwrot kosztów dojazdu;
– ubezpieczenie NW;
– poczęstunek w trakcie szkolenia;
– certyfikat / zaświadczenie;

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w:

Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Hrubieszowie,
Plac Wolności 15, I piętro,
tel./fax.: 084 696 54 77,

informacje dostępne są również na stronie internetowej FRL www.fundacja.lublin.pl >>

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.