19 czerwca 2024

Laureaci z hrubieszowskiej Dwójki

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie zostali laureatami prestiżowego ogólnopolskiego konkursu profilaktycznego pod patronatem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Reklamy

Od wielu lat hrubieszowska Szkoła Podstawowa nr 2 uczestniczy w realizacji zadań Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, a terenowym koordynatorem – Gmina Miejska Hrubieszów.

Celem kampanii ZTU 2020 „DORASTAMY ASERTYWNIE”, było zwiększanie samoświadomości uczniów na temat zmian, jakie w nich zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym, wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych oraz edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Reklamy

Niestety rok 2020 w realizacji naszych planów naznaczony był ograniczeniami związanymi z pandemią. Jednak realizatorzy, organizatorzy i pomysłodawcy przedsięwzięć w żadnym wypadku nie „złożyli broni”, wykorzystując wszystkie możliwe środki przekazu – niektóre z zaplanowanych działań realizowaliśmy dopiero we wrześniu.

W drodze do osiągania tych celów uczniowie uczestniczyli: w warsztatach radzenia sobie z trudnymi emocjami i złością, zajęciach z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów, programach profilaktycznych, zdobywając wiedzę o sytuacjach i substancjach wysokiego ryzyka. Mieli też możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań sportowych, muzycznych i plastycznych na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły.

Reklamy

W ramach realizacji zadań kampanii, uczniowie zostali zaproszeni do udziału w konkursie plastyczno-literackim pod hasłem „Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!”. Zadaniem uczestnika było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, który według wyobraźni i kreatywności danej osoby był wyjątkowy.

Wpłynęło wiele ciekawych i kolorowych prac plastycznych, natomiast uczeń z klasy szóstej napisał wzruszającą opowieść.

Laureaci z hrubieszowskiej Dwójki

Organizatorzy ogólnopolskiej kampanii ogłosili wyniki – wśród laureatów znalazło się troje uczniów Dwójki:

  • Hubert Tymczuk, kl.2B, wych. Iwona Kociach
  • Lena Wilkos, kl. 2B, wych. Iwona Kociach
  • Wiktor Skorupski, kl. 4A, wych. Ewelina Winiarska

Gratulujemy nagrodzonym uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom!

(tekst: szkolny koordynator kampanii – Izabela Czerw, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym dla uczniów hrubieszowskiej Jedynki

Wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym dla uczniów hrubieszowskiej Jedynki


Kanał LUBIEHRUBIE poleca: