14 kwietnia 2024

List do hrubieszowskich strażaków ochotników. Podziękowania (ZDJĘCIA)

„Służba w Ochotniczej Straży Pożarnej, to misja służenia innym poświęcona trosce o zapewnienie bezpieczeństwa naszego życia, zdrowia i mienia, wymagająca przede wszystkim wrażliwości na los drugiego człowieka.

Wybuch wojny w Ukrainie i związany z nim napływ na terytorium naszego kraju i miasta ludzi uciekających przed jej okrucieństwem, postawił przed OSP szereg zadań wykraczających poza codzienne obowiązki, z których każdy druh wywiązuje się na najwyższym poziomie”

– to cytat z treści listu skierowanego do nas – OSP w Hrubieszowie – przez Panią Martę Majewską – Burmistrz Miasta Hrubieszowa. Jako czynny strażak ochotnik z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem i praktyką, pozostaję pod wielkim wrażeniem tych słów, które wzbudziły we mnie trudne do opisania wzruszenie, dające przekonanie i pewność, że jednak ktoś o nas pamięta i nie pozostajemy sami i nie dostrzegani, zepchnięci w ostatni szereg, poza filary „Prezydenckiego pałacu”.

Kolejne słowa i zdania tego listu oraz podziękowań, to najwyższa forma naszego wynagrodzenia za społeczną służbę i zaangażowanie, które z należną godnością i szacunkiem obrazują różnorodność naszych działań, i podejmowanych decyzji w niespotykanym dotąd kryzysie humanitarnym, realizowanych wspólnie z Mieszkańcami Hrubieszowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Podkowy Leśnej, Milanówka, Warszawy, Poznania i Krakowa oraz przybyłymi do nas z pomocą druhami z OSP Raciążek (kujawsko-pomorskie) i licznie zaangażowanymi jednostkami OSP naszego powiatu oraz województwa, których serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy.

Zapewniamy Panią Burmistrz, że nasza”gotowość organizacji pracy i służby” będzie utrzymywana tak długo, jak będzie to konieczne. Z wielką satysfakcją stwierdzam, że także z inicjatywy Pani Burmistrz naszym udziałem była pomoc mieszkańcom Hrubieszowa i podległym służbom w walce z COVID-19, w których to działaniach staraliśmy się nie zawieść zaufania i być pomocni.

Zauważenie i dostrzeżenie tak dużej rozbieżności naszych działań oraz wysoka ich ocena, to rzadko spotykana przewidywalność na zdarzenia, które stają na naszej drodze życiowej, a jednak wyczerpują znamiona słów Stanisława Staszica „RATUJMY SIĘ W POTRZEBIE’” – i nie są określane i kwalifikowane jako „prace gospodarcze”.

Korzystając z okazji:

Dziękujemy za współpracę Panu Markowi Watrasowi – Dyrektorowi HOSiR oraz pracującemu z poświęceniem tam personelowi i wolontariuszom, pozostając do codziennej dyspozycji.

Dziękujemy Panu Grzegorzowi Hunkiewiczowi za solidarne i nieodpłatne użyczenie samochodu do transportu uchodźców.

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Drączkowskiemu za błyskawiczną reanimację dwukrotnej awarii LUBLINA.

Dziękujemy Firmie Volkswagen Financiale Serwis, Zarządowi Głównemu Związku OSP RP i druhowi Grzegorzowi Szyszko (ZW ZOSP RP) za użyczenie nam auta VW Transporter T-6 na pomoc humanitarną.

­

Stanisław Letnianczyn
Prezes OSP Hrubieszów

(fot. OSP Hrubieszów – nadesłane)


Zobacz też:

Volkswageny dla OSP Hrubieszów i OSP Dołhobyczów (ZDJĘCIA)

Volkswageny dla OSP Hrubieszów i OSP Dołhobyczów (ZDJĘCIA)


JAK PRAWDA

Jak prawda