18 lipca 2024

Mądrzej kochać Ojczyznę

Konkurs

Reklamy

W ramach programu BANK AMBITNEJ MŁODZIEŻY Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „JESTEM” im. Św. Jana Bosko w Hrubieszowie realizuje projekt „MĄDRZEJ KOCHAĆ OJCZYZNĘ”.

Głównym celem projektu jest wzmacnianie więzi młodych ludzi z Ojczyzną poprzez m.in. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, przybliżanie wiedzy historycznej, wzmacnianie więzi lokalnych, identyfikacji z miejscem pochodzenia, jego dziedzictwem kulturowym.

Reklamy

Projekt skierowany jest do grupy młodych ludzi (13 – 26 lat) z Zamojszczyzny.

Reklamy

W ramach projektu ogłaszamy konkurs „II wojna światowa na Zamojszczyźnie”. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować album, w którym przedstawią miejsca i osoby związane z wydarzeniami II wojny światowej na terenie Zamojszczyzny.

W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz wyróżnienia. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom – podziękowanie.

Prace należy składać w siedzibie Stowarzyszenia JESTEM w Hrubieszowie, ul. Nowa 11 lub poprzez kontakt tel. 609550274 (p. Marta Lackowska) do dnia 15 marca 2011 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród do dnia 10 kwietnia 2011 r.