Marek Poznański: Interpelacja w sprawie sytuacji żołnierzy

Dlaczego 30 letni żołnierz wg MON jest nieprzydatny, niesprawny – skoro żołnierze mają obowiązek zaliczać egzamin sprawnościowy każdego roku?

Reklamy

 

Interpelacja nr 31970

do ministra obrony narodowej

Reklamy

w sprawie reformy Sił Zbrojnych RP oraz problemu szeregowych zawodowych w obliczu niestabilnej sytuacji na Ukrainie

 

Jak powszechnie wiadomo Wojsko Polskie liczy 120 tys. żołnierzy z czego 100 tys. w służbie czynnej i 20 tys. żołnierzy jako uzupełnienie do etatu pokojowego, na co dzień będących w NSR mająca docelowo liczyć 20 tys., na koniec roku 2012 liczy niespełna 10 tys. żołnierzy.

W publikacji BBN odnośnie reformy NSR zawarta jest informacja: ,,NSR blokuje 5,5 tys. etatów podoficerskich, które mogłyby być rozwiązaniem dla grupy najlepszych szeregowych z doświadczeniem bojowym i umożliwić im pozostanie w służbie po spełnieniu warunków przejścia do korpusu podoficerów.”

BBN rekomenduje by zwiększyć liczbę żołnierzy zawodowych do 110 tys. oraz ustanowić liczbę NSR na poziomie 10 tys. czasu pokojowego.

W 2010 roku informuje się opinię publiczną, że główną przyczyną, dla której do 12 lat ograniczono służbę żołnierzom w korpusie szeregowych jest blokowanie uprawnień emerytalnych, które de facto mogliby nabyć po 15 latach służby wojskowej. Ostatnimi czasy jako główną przesłankę podaje się młody wiek żołnierzy w korpusie szeregowych zawodowych. Skoro teraz priorytetem jest młody wiek 20-30 lat, dziwi fakt, dlaczego nie został to uregulowane w ustawie. Większa część żołnierzy decydowała się na służbę w wojsku w wieku 20 lat, w wieku 31-32 lat są już za starzy, by pełnić dalszą służbę. Nakłady jakie wojsko ponosi na wyszkolenie w ciągu 12 lat takiego żołnierza na pewno nie są małe. W związku z tym, dlaczego 30 letni żołnierz wg MON jest nieprzydatny, niesprawny skoro żołnierze mają obowiązek zaliczać egzamin sprawnościowy każdego roku. Skoro chcemy mieć zawodowe wojsko, powinniśmy ponieść wszystkie tego konsekwencje również finansowe. W ostatecznym rozrachunku wyjdzie to na plus naszej obronności.

Kolejną kwestią budzącą wątpliwości jest fakt, że mimo zapewnień o tym, że każdy żołnierz, chcąc zostać w służbie dłużej niż 12 lat może to zrobić po przejściu do korpusu podoficerów. Mimo tych zapewnień niestety znacząca większość żołnierzy korpusu szeregowych zawodowych będzie musiała opuścić szeregi wojska, ponieważ liczba wolnych etatów w korpusie podoficerów jest dużo mniejsza niż liczba szeregowych zawodowych, którzy mogliby skorzystać z tej drogi awansu.

Na początku 2015 r. na szkolenia podoficerskie z poboru cywilnego przyjęto 120 osób. O czym nie omieszkały pochwalić się szkoły podoficerskie na swoich profilach społecznościowych. Wobec tego faktu nasuwa się absurdalny wniosek, iż podoficer, który kończy szkolenie po 3 miesiącach jest więcej wart niż żołnierz służący od 12 lat .

Następnym palącym problemem jest wprowadzenie, rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej od dnia 1 stycznia 2015 r. wymogu, aby kontrakty z żołnierzami były podpisywane na co najmniej 24 miesiące. Co wytwarza następną irracjonalną sytuację, a mianowicie zwalniani będą żołnierze, którzy będą mieli na przykład 10 lat i 1 miesiąc służby. Tymczasowym rozwiązaniem tego problemu jest podpisywanie aneksów. Niestety tylko od dobrej woli dowódcy jednostki zależy czy żołnierz w takiej sytuacji otrzyma aneks do kontraktu.

W związku z powyższym proszę Pana ministra o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jaki był stan żołnierzy NSR w latach 2012-14 i jakie są plany odnośnie NSR?
  2. Czy MON prowadzi prace lub rozmowy na w/w temat uwolnienia 5,5 tys. etatów dla żołnierzy korpusu szeregowych zawodowych? Jaki jest stosunek do propozycji BBN?
  3. BBN rekomenduje by zwiększyć liczbę żołnierzy zawodowych do 110 tys. oraz ustanowić liczbę NSR na poziomie 10 tyś. czasu pokojowego. Jaki jest stosunek MON do tej rekomendacji, szczególnie w obliczu niespokojnej sytuacji na Ukrainie? Czy w związku z polityczną zgodą co do liczebności sił zbrojnych na poziomie 120 tys. zostaną zabezpieczone środki finansowe na taką liczbę żołnierzy?
  4. Jaki jest wiek żołnierzy wstępujących do korpusu szeregowych zawodowych począwszy od 2010 r. do chwili obecnej (przedziały wiekowe: poniżej 20 lat, do 30 r.ż., od 31 do 40 r. ż., powyżej 40 r.ż)
  5. Dlaczego w stosunku do żołnierzy korpusu szeregowych zawodowych, którzy wstąpili do w/w korpusu przed wejściem w życie ograniczenia do 12 lat służby, nie zastosowano żadnych przepisów przejściowych? O takowe postulował były Szef BBN Aleksander Szczygło już w marcu 2010 roku.
  6. Dlaczego Ministerstwo Obrony uogólnia oraz wprowadza opinię publiczną w błąd, informując, że żołnierzom korpusu szeregowych zawodowych było wiadome, że jeżeli nie awansują na stopień podoficerski będą mogli służyć zaledwie 12 lat? Jak to się ma do żołnierzy, którzy nie wiedząc o przyszłych zmianach wstępowali do korpusu szeregowych zawodowych? Nie wszyscy żołnierze wstępowali do korpusu szeregowych zawodowych po wejściu w życie przepisu art.13 ust.1 ustawy pragmatycznej a wszedł on w życie 1 stycznia 2010 roku
  7. Ilu żołnierzy zawodowych szeregowych, podoficerów i oficerów odeszło na emeryturę w latach 2010-2014 po odbyciu 15 lat służby, powyżej 20 lat służby? Z podziałem na w/w grupy.
  8. Jakie były w latach 2010-2014 limity przyjęć żołnierzy NSR i żołnierzy z korpusu szeregowych zawodowych na szkolenia podoficerskie oraz jakie planowane są na rok 2015?
  9. Komendant Główny Policji określił limity przyjęć do służby w Policji na rok 2015 na poziomie 3000 osób. Czy jest możliwość by zapewnić żołnierzom opuszczającym korpus szeregowych zawodowych pierwszeństwo przyjęcia do innych służb mundurowych? Czy kiedykolwiek były prowadzone rozmowy na ten temat?

 

 

Poseł na Sejm RP

Marek Poznański