Maturzysto! Rusza X edycja Programu Stypendiów Pomostowych!

Powiat hrubieszowski

Reklamy

Jeśli pochodzisz ze wsi lub małego miasta, masz dobre wyniki w nauce, niskie dochody, przeczytaj uważnie informacje o możliwości ubiegania się o stypendium pomostowe na I rok studiów w roku akademickim 2011/2012.

Termin składania wniosków upływa 16 sierpnia 2011 roku.

X edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku, Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademią Szkoleń i Kompetencji, Fundacją Wspomagania Wsi przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz koalicją lokalnych organizacji pozarządowych

ogłasza
X edycję Programu Stypendiów Pomostowych

W roku akademickim 2011/2012 czekają na Was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:
– jesteś zdolny, ambitny i chcesz kontynuować naukę na wyższej uczelni,
– zdasz dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (stypendia będą przyznawane na podstawie konkursu świadectw maturalnych),
– zostaniesz przyjęty na stacjonarne (dzienne) studia magisterskie w polskich państwowych uczelniach, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym,
– mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,
– w Twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 970 zł netto, lub 1109 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,

a ponadto:
– pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr – segment IA, lub
– jesteś/byłeś uczestnikiem III etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej – segment IB, lub
– jesteś/byłeś wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka) –segment IC, lub
– masz rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej – segment II

Wykaz niezbędnych dokumentów do ubiegania się o stypendium i kontakty do terenowych oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych oraz organizacji lokalnych, w których należy je składać znajdują się w poszczególnych segmentach.

Wnioski o stypendium należy składać on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2011 roku.

Termin składania wniosków on-line upływa 16 sierpnia 2011 roku.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Autor i Fundator Programu:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partnerzy Programu:
Narodowy Bank Polski,
Fundacja PZU
Fundacja BRE Banku
Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego
Akademia Szkoleń i Kompetencji
Fundacja Wspomagania Wsi
Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń.

Główny Patron Medialny: Dziennik Rzeczpospolita
Patroni medialni: Forum Akademickie, Perspektywy

Więcej na
www.stypendia-pomostowe.pl »