10 grudnia 2023

Międzynarodowa współpraca między stowarzyszeniami z Hrubieszowa i Czarnogóry

W I kwartale 2017 roku zostanie podpisana międzynarodowa umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Edukacyjnym Razem w Hrubieszowie, a Stowarzyszenia Polaków Zamieszkałych w Czarnogórze. Umowa pozwoli formalnie podjąć współpracę na różnych płaszczyznach z korzyścią dla mieszkańców obu miast.

Reklamy

 

Celem działalności Stowarzyszenia Edukacyjnego Razem w Hrubieszowie jest zwiększenie skuteczności i dostępności oddziaływań edukacyjnych oraz działalność sportowa, turystyczna wśród dzieci i młodzieży, które są zbieżne z celami Stowarzyszenia Polaków Zamieszkałych w Czarnogórze

Czarnogórska organizacja podejmuje działania w zakresie edukacji (prowadzone są kursy j. polskiego w Podgoricy – dla studentów i w Bijelom Polju – dla uczniów szkół podstawowych), turystyki a także w zakresie wspierania inicjatyw promujących polską kulturę, tradycje oraz organizowanie wspólnych imprez oświatowych i społeczno – kulturalnych, podtrzymywanie więzi organizowanie wspólnych spotkań kulturalnych.

Reklamy

Obie strony będą się nawzajem informować o własnej działalności i podejmowanych projektach mających wspólne kryteria oraz w miarę możliwości, wspierać się w ich realizacji.