Międzynarodowy Dzień Ubogich w Hrubieszowie

Głównym organizatorem akcji dotyczącej Międzynarodowego Dnia Ubogich, był Parafialny Zespół Caritas, działający przy Kościele św. Mikołaja w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Akcję przeprowadzili wolontariusze Caritas. Celem było zebranie artykułów do Toreb Miłosierdzia i uświadomienie społeczeństwa, że wśród nas żyją ubodzy, trzeba i warto im pomagać. Akcja zakończyła się sporządzeniem z uzyskanych produktów paczek dla ubogich.

Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni mówią głośno.

Najszczerszy dar, który możemy dać drugiemu człowiekowi – to nasza bezinteresowna pomoc. Taka myśl połączyła wysiłek szeregu osób zaangażowanych w MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ UBOGICH. Ta nasza pomoc – to konkretne dawanie siebie, dzielenie się sobą z innymi. Nie musimy daleko szukać, bo ci, którzy potrzebują naszej pomocnej dłoni, żyją wśród nas. W każdym człowieku ubogim trzeba dostrzec taką, jak my istotę ludzką, która pragnie być zauważona i uszanowana, która chciałaby móc jakoś decydować o swoim losie. Osobę, która ma zawsze jakąś historię, ma rodziców, dzieci, przodków, ma jakieś marzenia, tęsknoty, pomysły, ma nam od siebie także coś do dania.

Warto odkrywać piękno dzielenia się i pomagania innym, bo wtedy odkryjemy naszą wielkość, którą wyraził Jan Paweł II w słowach: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Człowiek doznający pomocy, uświadamia nam, że w życiowym zmaganiu w lepsze, szczęśliwe „dziś” swojego życia, nie zostaje sam, lecz otrzymuje choćby pomoc w postaci wolontariackiego serca. Dopiero, gdy wsłuchujemy się w problemy bliźnich, możemy usłyszeć bicie ich serc. Jest ono bogactwem, którego się nie sprzedaje, ani się nie kupuje, ale które się ofiarowuje zawsze drugiemu człowiekowi.

 

Wolontariusze Caritas