Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelakich

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza na Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelakich w ramach „Nadbużańskich Spotkań Artystycznych” – międzynarodową imprezę z udziałem zespołów artystycznych i władz Ukrainy – Hrubieszów 15 – 17 czerwca 2012 r.

Reklamy

Program :

15.06.2012r. (piątek) godz. 19.00

Reklamy

 „Zapamiętaj imię moje” – widowisko związane z obchodami Roku Janusza Korczaka

Piękna i wzruszająca historia młodej Żydówki i jej rodziny, których losy wplatają się w okres Holokaustu, tak jak wielu innych Żydów  w tamtym dramatycznym okresie.

W  koncercie wystąpią soliści i tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej.

W programie można będzie usłyszeć teksty literackie i tradycyjną muzykę żydowską.

 

16.06.2012r. (sobota) – Dzień Teatru i Tańca

13.15 – Formacja Taneczna Prima Donna – HDK

                Instruktor Renata Łagocka

13.30 –„Skrzydła” w wykonaniu Grupy Teatralnej NA STRYCHU – HDK

                Reżyseria Ewa Watras

14.40 – „Mój świat” w wykonaniu Grupy Teatralnej 8+SIEDEM – HDK

                Reżyseria Magdalena Sielicka

15.20 – „Dzieci i drzewa” w wykonaniu Grupy Teatralnej z Gimnazjum w Mirczu

                Reżyseria Ewa Kot

15.50 – „Pierzaki” w wykonaniu Teatru ACRIMONIUM – HDK

                Reżyseria Maria Marut

16.45 – „Zatrzymaj się nad sobą” w wykonaniu Grupy Teatralnej z Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

                Reżyseria S. Bernadetta Kozieł

18.10 – „Moje życie” w wykonaniu Eweliny Grossman

                Reżyseria Magdalena Sielicka

                Choreografia Renata Łagocka

18.30 – „Romeo i Julia” w wykonaniu Grupy Teatralnej ZGROZA – SKK Słoneczko w Hrubieszowie

                Reżyseria Jolanta Głowacz

19.15 – „Tango” w wykonaniu Grupy Teatralnej GAMA – HDK

                Reżyseria Magdalena Sielicka

20.15 – Formacja Taneczna Prima Donna – HDK

                Instruktor Renata Łagocka

 

17.06.2012r. (niedziela)

12.00 – Jarmark Hrubieszowski – targi sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego

 

15.30 – Koncert towarzyszący w wykonaniu zespołów z terenu powiatu hrubieszowskiego:

– Kapela Biesiadna „Kapeluśki” – Metelin

– Zespół Wokalno – Teatralny „Czerwona Jarzębina” – Moroczyn

– Dima Sapa – Ukraina

– Zespół Muzyki Dance „STRYCH” – Hrubieszów, koncert połączony z promocją nowej płyty kapeli

– Stylizowany Zespół Wokalny „Górzanki” – Gozdów

 

18.00 – Koncert Galowy (koncert zespołów z Polski i Ukrainy)

– Narodowy Zespół Pieśni i Tańca  PRIBUŻJA – Iwanicze

– Zespół Wokalny BURZANY – Iwanicze

– Soliści Studia Piosenki – Iwanicze

– Narodowy Zespół Wokalny ROZMAJ – Włodzimierz Wołyński

– Zespół Instrumentalistów WŁODZIMIERSCY MUZYCY – Włodzimierz Wołyński

– Soliści Studia Piosenki ŁODOMIR – Włodzimierz Wołyński

– Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej – Hrubieszów

– Solistka BARBARA BIELECKA – Hrubieszów

– Formacja Tańca PRIMA DONNA – Hrubieszów

– Soliści ZPiTZH – Hrubieszów

 

20.30 – Koncert Gwiazdy Wieczoru – Folkowa Kapela Góralska „Ciupaga”

Artyści piszą o sobie:

„To, że Łącko łobfituje w talenty to chyba nikogo nie dziwi,więc idąc śladom nasyk dziadków zebrali my sie – najśwarniejse chodoki z Łącka i zrobili my muzyko (kapelo), do któryj sie serdusko rwie kazdomu”.

 

Atrakcje dla dzieci – Niedziela od godz. 12.00 w Parku Miejskim przy HDK               

Zapraszamy serdecznie!!! 

 

Uwaga – zmiany w organizacji ruchu drogowego!

Hrubieszowski  Dom  Kultury  informuje, że w dniu 17 czerwca 2012 roku w godzinach 14.00 – 24.00 zostanie wyłączony z ruchu odcinek drogi wojewódzkiej nr 844 tj. ulicy 3-go Maja – od skrzyżowania z drogą powiatową, ulicą Hubala do skrzyżowania także z drogą powiatową ulicą B. Prusa.

Wyznaczony zostanie objazd odpowiednio oznakowany. utrudnienie związane jest z organizacją przez HDK „Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wszelakich” w ramach „Nadbużańskich Spotkań Artystycznych – Hrubieszów 2012”.

Przepraszamy za utrudnienie w ruchu.

 

REGULAMIN  IMPREZY  PLENEROWEJ O NAZWIE „Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelakich”

Termin imprezy 15 – 17  czerwiec 2012 roku

 

1. OSOBY obecne na imprezie zobowiązane są:

a)   zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób

b)   przestrzegać postanowień „Regulaminu imprezy”

c)   stosować się do postanowień organizatora i służb porządkowych

 

2.   ZABRANIA SIĘ  w szczególności wnoszenia i posiadania:

a) broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych

b) napojów alkoholowych, napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub psychotropowych

c)   zakłócania porządku publicznego i przebiegu imprezy

 

3.   Napoje alkoholowe spożywać można jedynie w miejscach wyznaczonych na ogródek piwny przez organizatora.

 

4.   SŁUŻBY PORZĄDKOWE organizatora imprezy uprawnione są:

a)   niewpuszczania na imprezę osób nietrzeźwych lub usiłujących wnieść przedmioty wymienione w pkt.2

b)   wezwać do opuszczenia lub usunąć z terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, znajdują się w stanie nietrzeźwym lub zachowują się niezgodnie z „Regulaminem imprezy” ujęcia celem przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz chronionego mienia

c)   legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości

  

 5.   PRZEPISY KARNE : art. 21 ustawy

– kto nie wykonuje polecenia porządkowego wydanego na podstawie ustawy i regulaminu organizatora lub służby porządkowej podlega karze grzywny

– kto wnosi lub posiada na imprezie plenerowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe pirotechniczne lub niebezpieczne pożarowo podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności

 

Informacje o sposobie udostępnienia Regulaminu Imprezy uczestnikom znajdują się:

– w gablocie przy HDK

– w internecie na stronach : www.hdk.hrubieszow.info, www.lubiehrubie.pl

– w lokalnej telewizji kablowej

 

Organizator: Hrubieszowski Dom Kultury