23 maja 2024

Międzyszkolny konkurs historyczny wiedzy o Hubalu

Zbliża się 72 rocznica śmierci majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Młodzi mieszkańcy Hrubieszowa od kilku lat czczą jego pamięć m.in. poprzez udział w konkursie wiedzy o bohaterskim dowódcy. Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się 19 kwietnia, a zgłoszenia uczestników są przyjmowane do najbliższego czwartku 12 kwietnia.

Do rywalizacji mogą przystąpić uczniowie czwartych, piątych i szóstych klas szkół podstawowych. Każda placówka może wystawić jedną, pięcioosobową reprezentację, która będzie się wykazywać znajomością historii i zasług legendarnego „Hubala”. 

Zgodnie z tradycją konkurs będzie się składać z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej, pięć osób z drużyny, indywidualnie, będzie rozwiązywać test składający się z 24 pytań. Będą mieć na to ponad pół godziny, a punkty uzyskane przez poszczególnych zawodników zostaną zaliczone na konto reprezentacji danej szkoły. W drugiej części, praktycznej, kolejne osoby z zespołu, zaprezentują plakat lub ilustrację oraz prezentację multimedialną, dotyczącą ciekawej historii związanej z postacią mjr Henryka Dobrzańskiego.

Dokładne informacje, regulamin i lista lektur dla uczestników są dostępne na stronie: www.razem.hrubieszow.info.

Czwarty Międzyszkolny Konkurs Historyczny organizują: Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem”, Burmistrz Hrubieszowa i Szkoła Podstawowa nr 3.


Źródło: ias24.eu