5 marca 2024

Miejski Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest wyjątkowym i szczególnym dniem dla nauczycieli i pracowników oświaty. Podziękowania za pracę i trud składają swoim wychowawcom uczniowie, jest to również doskonały moment, aby organ prowadzący, mógł uhonorować tych, którzy w tym roku szczególnie wyróżnili się w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Reklamy

 

Miejskie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października 2014 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury. Spotkanie z dyrektorami przedszkoli, Zespołów Szkół Miejskich, nauczycielami, emerytami i pracownikami administracji, Radnymi Rady Miejskiej, a także przedstawicielami związków zawodowych uświetniła część artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 pod kierunkiem Pani Anety Franke i  Pani Elżbiety Szkalej.

 

W trakcie uroczystości 10 nauczycielek, które w lipcu br. zdawały egzamin na nauczyciela mianowanego, złożyły ślubowanie i wręczono im akty awansu zawodowego. Były to:

Reklamy
 1. Ilona Winogrodzka – Zespół Szkół Miejskich Nr 1
 2. Dorota Witkowska – Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 3. Ewelina Frąc – Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 4. Małgorzata Juszczak – Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 5. Jolanta Mazurek – Miejskie Przedszkole Nr 3
 6. Iwona Pydyś – Miejskie Przedszkole Nr 5
 7. Anna Karkuszewska – Zespół Szkół Miejskich Nr 1
 8. Aneta Rycerz – Zespół Szkół Miejskich Nr 1
 9. Magdalena  Słowik – Zespół Szkół Miejskich Nr 1
 10. Katarzyna Bańkowska – Zespół Szkół Miejskich Nr 2

 

Jak co roku nauczyciele za swój trud, ciężką pracę i szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymali od Burmistrza Miasta Nagrody pieniężne. W bieżącym roku nagrody wręczono:

 1. Pani Małgorzacie Greszeta – Zespół Szkół Miejskich Nr 1
 2. Pani Teresie Kraszkiewicz – Zespół Szkół Miejskich Nr 1
 3. Pani Annie Karkuszewskiej – Zespół Szkół Miejskich Nr 1
 4. Pani Annie Olejarz – Zespół Szkół Miejskich Nr 2
 5. Panu Marcinowi Mrozowi – Zespół Szkół Miejskich Nr 2
 6. Pani Anecie Derlak – Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 7. Pani Małgorzacie Hanc – Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 8. Pani Joannie Różańskiej – Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 9. Pani Annie Koralewskiej – Przedszkole Miejskie Nr 2
 10. Pani Walentynie Kowalskiej – Przedszkole Miejskie Nr 5
 11. Panu Arturowi Dąbrowskiemu –  Zespół Szkół Miejskich Nr 2 
 12. Pani Danucie Krawczuk – Zespół Szkół Miejskich Nr 3 

 

 

tekst: UM Hrubieszów

fot. LubieHrubie.pl