17 lipca 2024

Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy

Hrubieszów

Reklamy

29 kwietnia 2010 r. w hrubieszowskim Parku Solidarności, w rejonowym etapie Mistrzostw Udzielania Pierwszej Pomocy PCK rywalizowało 5 zespołów ratowników ze szkół średnich z terenu Hrubieszowa oraz 3 zespoły OSP.

Zorganizowano:
– 5 stacji, na których startujące drużyny wykazywały się praktyczną znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy (poszkodowany z zatrzymanym krążeniem – resuscytacja, wypadek drogowy, obrażenia podczas bójki itp.),
– 6 stację – test z wiedzy teoretycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy i wiedzy o PCK.

Reklamy

Kolejność zajętych miejsc przez trzy najlepsze drużyny przedstawia się następująco:

SZKOŁY:
I miejsce ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 HRUBIESZÓW
II miejsce ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 HRUBIESZÓW
III miejsce ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 HRUBIESZÓW

Reklamy

STRAŻ:
I miejsce OSP BRODZICA
II miejsce OSP DOŁHOBYCZÓW
III miejsce OSP MIRCZE

Mistrzostwa odbyły się dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski w Hrubieszowie, Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Urzędu Miasta w Hrubieszowie, Urzędom Gmin w Hrubieszowie, Dołhobyczowie i Mirczu.

Pomocy udzielili również: Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowa Komenda Policji oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Patronat nad Mistrzostwami pełnił Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski w Hrubieszowie Pan Zdzisław Kosakowski.

Info:
PCK Koło Hrubieszów

zobacz zdjęcia »