Mjr Henryk Dobrzański „Hubal”

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie oraz Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie zapraszają dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych powiatu hrubieszowskiego do udziału w Miejskim Konkursie Historycznym pod hasłem – „Mjr Henryk Dobrzański „Hubal”.

u>REGULAMIN
MIEJSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
pod hasłem „mjr Henryk Dobrzański : „Hubal”

Konkurs ogłoszony z okazji 69. rocznicy śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

***

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie,
Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie.
Termin konkursu: 20 kwietnia 2009r.

Termin zgłoszenia: do 7 kwietnia 2009r. w Sekretariacie SP 3 w Hrubieszowie

***

Cele konkursu:
popularyzacja wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu”,
budzenie szacunku dla osiągnięć „Hubala”,
poznanie ogólnych zarysów przyczyn, okresu trwania, skutków II wojny światowej,
budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń, oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
uczenie tolerancji, wzajemnego szacunku.

***

Uczestnicy konkursu:
W konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych klasa IV-VI.
Zespół szkoły powinien liczyć 5 osób.

***

Organizacja Konkursu

Zakres tematyczny:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych szczególnie zainteresowanych historią wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą ze znajomości ogólnego życiorysu mjr.Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, znajomość zainteresowań i zasług Hubala.
Sposób przeprowadzenia konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów:
– I etap – forma testu składającego się z 15 pytań. Czas pisania – 30 minut. Test rozwiązywany będzie indywidualnie. Uzyskane punkty zostaną zsumowane jako całość dla każdej grupy z poszczególnej szkoły.
– II etap – opowiadanie oraz prezentacja plakatu (ilustracji) dotyczącego ciekawej historii związanej z postacią mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Zasady punktacji:
1.Rozwiązanie testu – maksymalnie 15 pkt. Zespół szkoły może uzyskać maksymalnie 75 pkt.
2.Prezentacja opowiadania oraz plakatu – maksymalnie 25 pkt.

Literatura:
1.„Album z życia Hubala”- Henryk Sobierajski, Andrzej Dyszyński
2.„Oddział Wydzielony Wojska Polskiego Majora „Hubala” – Zygmunt Kosztyła
3.Historia Polski 1914-1945 – Wojciech Roszkowski
4.„Niespokojna dusza” – Henryk Sobierajski

Skład komisji:
5 osób po jednej osobie z SP 1, SP 2, SP 3 oraz 2 osoby ze Stowarzyszenia „Razem”.

***

Nagrody: dyplomy i upominki zostaną ufundowane przez Urząd Miasta w Hrubieszowie i Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas akademii poświęconej pamięci mjr.Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie w dniu 30 kwietnia 2009 r. o godzinie 10.00
Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia 24 kwietnia 2009r.

Tekst Irmina Spisacka

Hrubieszow LubieHrubie 2009