15 lipca 2024

Wojewoda Lubelski w Gminie Mircze

HrubieszówMircze

Reklamy

16 marca 2009 z wizytą roboczą gościła w Gminie Mircze Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska. Głównym tematem rozmów była organizacja w dniach 28 – 30 sierpnia 2009 Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa w Kryłowie i uroczystość pogrzebowa 14 żołnierzy poległych i zamordowanych we wrześniu 1939.

Wojewodzie towarzyszyli: Stefan Machowicz – Dyrektor Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych w Chełmie, Waldemar Podsiadły Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów, Józef Kuropatwa Starosta Hrubieszowski, Kpt. Marek Wrona – Komendant Placówki Straży Granicznej w Kryłowie, Dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej Wołyńskiego Obwodu Administracji Państwowej w Łucku Andrej Łoszah, Ksiądz dr Stefan Batruch Prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie.

Reklamy

Głównym tematem rozmów była organizacja w dniach 28 – 30 sierpnia 2009 Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa w Kryłowie i uroczystość pogrzebowa 14 oficerów, podoficerów Wojska Polskiego i sanitariuszki poległych i zamordowanych we wrześniu 1939 roku, ekshumowanych z cmentarza prawosławnego w Mietkiem i przeniesionych na cmentarz rzymskokatolicki w Mirczu.
Patronat honorowy nad tą uroczystością obejmie Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska.

Reklamy

Po południu w Urzędzie Gminy Mircze Pani Wojewoda spotkała się również z wójtami gmin: Dołhobyczów – Józefem Demendeckim, Werbkowice – Lechem Bojko, Horodło – Krzysztofem Brożkiem. Tematem rozmów były bieżące sprawy gmin powiatu hrubieszowskiego.

info i foto
UG Mircze

zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009