Mjr Henryk Dobrzański HUBAL

Stowarzyszenie Edukacyjne RAZEM w Hrubieszowie, Burmistrz Miasta Hrubieszowa oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie zapraszają dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych powiatu hrubieszowskiego do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym pod hasłem – „Mjr Henryk Dobrzański HUBAL”.

Reklamy

***

REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
pod hasłem: „Major Henryk Dobrzański HUBAL”

Konkurs ogłoszony z okazji 70 rocznicy śmierci mjr Henryka Dobrzyńskiego „Hubala”

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Edukacyjne RAZEM w Hrubieszowie i Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

Współorganizator:
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie.

Termin zgłoszenia: do 7 kwietnia 2010 roku.

Termin i miejsce konkursu: 20 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie godzina 9:00 – 11:00.

Cele konkursu:
– popularyzacja wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu”,
– budowanie szacunku dla osiągnięć „Hubala”,
– poznanie ogólnych zarysów przyczyn, okresu trwania i skutków II wojny światowej,
– kształtowanie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwój indywidualnych uzdolnień uczniów,
– nauka tolerancji i wzajemnego szacunku.

Uczestnicy konkursu: w konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI
w drużynach 5 osobowych, gdzie 3 osoby rozwiązują test, a 2 osoby przedstawiają prezentację.

Organizacja konkursu

Zakres tematyczny: konkurs przeznaczony jest dla uczniów podstawowych zainteresowanych historią, wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą ze znajomości ogólnego życiorysu mjr Henryka Dobrzyńskiego „Hubala” jego zainteresowań i zasług.

Sposób przeprowadzania – konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap – część teoretyczna w formie testu składającego się z 15 pytań, który należy rozwiązać indywidualnie w ciągu 30 minut, a punkty uzyskane przez poszczególnych zawodników zostaną zsumowane jako całość dla każdej drużyny z danej szkoły.

II etap – część praktyczna w formie prezentacji plakatu lub ilustracji dotyczącego ciekawej historii związanej z postacią mjr Henryka Dobrzyńskiego „Hubala”. Czas trwania prezentacji nie dłużej niż 10 minut. Punkty otrzymuje drużyna z danej szkoły.

Zasady punktacji:
1. Rozwiązanie testu maksymalnie 15 punktów indywidualnie zaś zespołowo 45 punktów
dla danej szkoły.
2. Prezentacja opowiadania oraz plakatu maksymalnie 30 punktów.

Literatura:
1. „Album z życia Hubala – Henryk Sobierajski, Andrzej Dyszyński.
2. „Oddział Wydzielony Wojska Polskiego Majora „Hubala” – Zygmunt Kosztyła.
3. Historia Polski 1914-1945 – Wojciech Roszkowski.
4. „Niespokojna dusza”- Henryk Sobierajski.

Skład komisji:
2 osoby ze Stowarzyszenia Edukacyjnego „RAZEM” w Hrubieszowie,
1 osoba z Urzędu Miejskiego, 1 osoba z Miejskiej Biblioteki i 1 osoba z Gimnazjum Nr 3
w Hrubieszowie.

Nagrody
Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez:
Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM” w Hrubieszowie,
Urząd Miasta Hrubieszowa,
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział indywidualny i drużynowy.

Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas uroczystej akademii poświęconej pamięci majora Henryka Dobrzyńskiego „Hubala” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie
w dniu 30 kwietnia 2010 roku o godzinie 10:00.

Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia 26 kwietnia 2010 roku.