22 maja 2024

Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie mandatu radnego Kawalca

29 kwietnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie rozpatrzy skargę Rady Miasta Hrubieszów na decyzję wojewody w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Reginalda Kawalca.

Przewodniczący komisji rewizyjnej rady jest właścicielem firmy, zajmującej się administrowaniem nieruchomościami, w tym budynkami wspólnot mieszkaniowych w Hrubieszowie, w których udziały posiada m.in. gmina miejska. 

Na początku ubiegłego roku Centralne Biuro Antykorupcyjne stwierdziło, że Reginald Kawalec łączy wykonywanie mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej, korzystając z mienia komunalnego Gminy Miejskiej Hrubieszów, co jest niezgodne z ustawą o samorządzie.

Dlatego we wrześniu wojewoda lubelski wezwał radę do podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Kawalca. Miesiąc później radni wysłuchali wyjaśnień zainteresowanego, który nie zgadza się z zarzutami, i odmówili przyjęcia uchwały. 

W związku z tym na początku listopada wojewoda wydał zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego, na które rada wniosła skargę do WSA.


źródło: ias24.eu

Na zdjęciu – radny Reginald Kawalec.