Młodzi mediatorzy na spotkaniu w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie

W dniu 05.01.2018r. uczniowie klas 5-7 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, będący uczestnikami programu „Mediacje rówieśnicze metodą zapobiegania przemocy i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”, odwiedzili Sąd Rejonowy w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Z uczniami spotkała się Pani Sędzia SR Monika Brzezińska-Ożóg, która w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedziała młodym mediatorom o tym, jak działa wymiar sprawiedliwości w Polsce, jaka jest struktura Sądów w Polsce oraz ich kompetencje.

Pani Sędzia przybliżyła uczestnikom spotkania wiedzę z zakresu podstawowej edukacji prawnej oraz opowiedziała o wszystkich zawodach prawniczych. Podczas spotkania poruszona została także kwestia postępowania mediacyjnego oraz przebiegu procesu sądowego na sali rozpraw.

Największe zainteresowanie wzbudziła wśród uczniów możliwość praktycznego przećwiczenia przebiegu procesu sądowego na wybranym kazusie. Wcielenie się uczniów w rolę Sędziego, Prokuratora, Adwokatów, oskarżonych i pokrzywdzonej a także protokolanta, przyniosło uczestnikom spotkania wiele satysfakcji i pozwoliło im utrwalić wiedzę o roli poszczególnych osób oraz o zasadach zachowania się w sali rozpraw.

Wycieczka do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie będzie dla uczniów niezapomnianym przeżyciem. Podczas wyjścia do sądu młodym mediatorom towarzyszyły Panie: Marta Kuczyńska i Ilona Winogrodzka.

 

źródło i fot. SP nr 1