Młodzież wybierze człowieka roku

Młodzieżowa Rada Miasta w Hrubieszowie organizuje po raz pierwszy plebiscyt na „Hrubieszowianina Roku”. W ten sposób młodzi rajcy chcą wyróżnić osoby, które pracują na rzecz młodzieży i całego miasta.

Reklamy

Uchwała w tej sprawie została podjęta na styczniowej sesji, a w tym tygodniu młodzież ma opracować szczegółowy regulamin plebiscytu. Wiadomo już, że kandydatów będą zgłaszać szkoły, stowarzyszenia i instytucje publiczne. – Nie muszą to być osoby młode, ani te, które mieszkają w Hrubieszowie. Ważne są ich zasługi i działalność, a nie miejsce zamieszkania czy wiek – wyjaśnia sekretarz rady Justyna Więch. Kandydatów będą zgłaszać wszystkie szkoły, bez względu na to czy to placówka miejska czy powiatowa, czyli oprócz szkół podstawowych i gimnazjów, także szkoły ponadgimnazjalne. 

Propozycje będzie oceniać specjalna komisja powołana przez młodzieżową radę, która wyłoni laureata. 

Szczegółowe informacje w tej sprawie będą dostępne w poszczególnych szkołach oraz biurze młodzieżowej rady czy biurze „dorosłej” rady w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie. Rozstrzygnięcie plebiscytu ma nastąpić w połowie roku.


Źródło: www.ias24.eu