Mocna czwórka dla zarządu

Miejsce Arkadiusza Bratkowskiego na stanowisku przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego 9 grudnia zajął Tomasz Zając. Nowy przewodniczący urodził się 9 września 1971 r. w Hrubieszowie. Ukończył politologię na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Reklamy

Studia podyplomowe: Lubelski Ośrodek Kształcenia Samorządowego przy Fundacji Rozwoju KUL w Lublinie i Fundacji Konrada Adenauera – samorząd terytorialny (1994 -1996), Akademia Rolniczo-Techniczna im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, studia podyplomowe w zakresie wyceny i szacowania nieruchomości (1998-1999), Uniwersytet Warszawski w Warszawie – samorząd terytorialny i rozwój lokalny (2005-2006), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – zarządzanie projektami społecznymi (2007-2008).

Praca zawodowa: Urząd Miasta Hrubieszów (1996-1997), Urząd Gminy Hrubieszów (1997). W latach 1997 – 2004 pracował w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie, gdzie m.in.: w latach 2000 – 2002 pełnił funkcje zastępcy kierownika oraz dyrektora (2003-2004). 1 stycznia 2005 został powołany na funkcję sekretarza Gminy Hrubieszów. Od grudnia 2010 r., piastuje mandat radnego samorządu województwa, a 9 grudnia 2011 r. został powołany na funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Członek trzech komisji w tym wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

Tomasz Zając jest również członkiem Masłomęckiego Stowarzyszenia „Wioska Gotów” i sekretarz Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP.

Rodzina to: żona Agnieszka i dwójka dzieci „rozrabiaków” Julka (11 lat) i Michał (6 lat). Poza pracą zawodową prowadzi własne gospodarstwo rolne o powierzchni 10 ha i hoduje konie małopolskie.

– Jestem zwolennikiem pracy u podstaw, pracy organicznej z ludźmi i dla ludzi, bo człowiek to największy kapitał społeczny i od niego, jego charakteru wszystko się zaczyna – mówi nowy przewodniczący Sejmiku. – Nieprawdą jest że „to takie czasy”, to tacy ludzie, to my aktywni, czasami mniej lub bardziej świadomie kreujemy naszą otaczającą rzeczywistość. Moje motto życiowe to słowa Księdza Stanisława Staszica „ten postępuje najlepiej do celu swego Stwórcy kto przez ciąg swojego życia poprawi los, powiększy szczęśliwość drugich ludzi… albowiem szczęśliwość większej części obywateli jest dobrem publicznym” – dodaje. – Pomimo, że ustawodawca określa, iż zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Sejmiku oraz prowadzenie obrad to wybór na przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego traktuję w kategoriach wielkiej odpowiedzialności. Mając jednak na uwadze dotychczasową współpracę radnych i ich zaangażowanie w sprawy mieszkańców województwa jestem przekonany, iż w dalszym ciągu będziemy wspólnie razem zabiegali o rozwój regionu lubelskiego.

Mocna czwórka dla zarządu »

***

Źródło:
www.dziennikwschodni.pl