23 kwietnia 2024

Na nich można liczyć

Dzięki pomocy starszych szeregowych Jacka Kazana i Tomasza Fleszara pełniących służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie uruchomiono w Grupie Zabezpieczenia Medycznego (GZM) niesprawny sterylizator medyczny.

br />Obaj żołnierze służą w 1 kompanii zmotoryzowanej Zgrupowania Bojowego Alfa a wysoce specjalistyczne urządzenie naprawili wykorzystując własne zainteresowania i pasje.

Na co dzień obaj żołnierze uczestniczą w patrolach i konwojach, często wyjeżdżając poza bazę, nie przeszkadzało im to jednak w tym, by w czasie wolnym realizować swoje zainteresowania. Zwłaszcza, że ich pomoc służy innym żołnierzom kontyngentu.

Sterylizator medyczny to bardzo skomplikowane i nowoczesne urządzenie sterowane komputerowo. Dlatego do naprawy tego urządzenia niezbędni są serwisanci i wyspecjalizowani technicy. Jednak w afgańskiej prowincji Ghazni takich specjalistów po prostu nie ma. Aby można było naprawić sterylizator uruchomiano telekonferencje z udziałem serwisantów w kraju po jednej stronie i obu żołnierzy wraz technikiem GZM chor. Jarosławem Kardasiakiem, którzy wykonywali ich polecenia w bazie w Afganistanie.

– Sterylizator zapewnia możliwość używania narzędzi do zabiegów chirurgicznych. Szpital Polowy w Ghazni realizuje II stopień zabezpieczenia medycznego żołnierzy tzn. jest zdolny do zabiegów chirurgicznych, ratujących życie. W związku z tym bez sprawnego sterylizatora nasza praca była by nie możliwa. – relacjonuje ppłk lek. Sławomir Pieniuta. Do tej pory lekarze GZM narzędzia sterylizowali korzystając z uprzejmości lekarzy amerykańskich.

Obaj żołnierze to pasjonaci. Jacek zna się elektromechanice i ma doświadczenie, gdyż przed tym jak został żołnierzem zawodowym przez kilka lat pracował w szpitalu w Legnicy. Tomasz to zapalony informatyk i komputerowiec. – Spędziliśmy najpierw dwa dni na tym, aby urządzenie poznać. Musieliśmy również zgromadzić niezbędne narzędzia. Udało się najpierw wprowadzić do oprogramowania odpowiednie parametry. Ponadto na nowo podłączyliśmy system hydrauliczny i sprawdziliśmy system elektryczny. Metodą prób i błędów udało się uruchomić maszynę, z czego bardzo się cieszymy. – relacjonują żołnierze.

Jednocześnie w ostatnim czasie dotarł do GZM kontener gazów medycznych, który zapewnia dostęp tlenu w obiektach polskiego szpitala polowego w sali operacyjnej, w sali intensywnej terapii, ale również możliwość napełniania butli tlenowych przez inne pododdziały służące w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie.

***

Tekst i zdjęcia: kpt. Artur Pinkowski