Nabór na stanowisko referenta

Informacja Burmistrza Miasta o wyniku naboru na stanowisko referenta w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

Reklamy

br />W dniu 02 lutego 2007 roku Komisja w składzie:
1. Marek Watras
2. Mariola Sadowska
3. Marta Mazek

powołana Zarządzeniem Nr 27/2007 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 2 lutego 2007 roku dokonała wyboru kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie. W wymaganym terminie ofertę złożyło 21 osób:

Reklamy

1. Tomasz Wojciech Antoniuk
2. Aldona Brońska
3. Radosław Baranowski
4. Jarosław Wojtiuk
5. Radosław Płonkowski
6. Piotr Tarasiuk
7. Michał Parada
8. Ewa Mazurek
9. Ewa Warecka
10. Iwona Anna Krzemińska
11. Joanna Pisiewicz
12. Monika Piasecka-Martyniuk
13. Monika Małyska
14. Monika Skóra
15. Małgorzata Pirogowicz
16. Agnieszka Wróblewska
17. Anna Kozicka
18. Anita Sarzyńska
19. Marzena Poluch
20. Łukasz Chabros
21. Barbara Stopczyk

Komisja zapoznała się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i stwierdziła, że wśród 21 złożonych ofert wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełnia 9 ofert:

1. Monika Małyska
2. Monika Skóra
3. Małgorzata Pirogowicz
4. Agnieszka Wróblewska
5. Anna Kozicka
6. Anita Sarzyńska
7. Marzena Poluch
8. Łukasz Chabros
9. Barbara Stopczyk

Wśród ofert spełniających wymogi formalne 6 ofert spełniało wymagania zarówno konieczne, jak i dodatkowe:

1. Anita Sarzyńska
2. Marzena Poluch
3. Łukasz Chabros
4. Barbara Stopczyk
5. Anna Kozicka
6. Agnieszka Wróblewska

Spośród ofert spełniających w/w wymogi komisja wybrała 2 oferty ( osoby, które ukończyły jednolite, stacjonarne studia magisterskie):

1. Anna Kozicka – ukończone prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji, certyfikat Szkoły Języków Obcych Epik – język angielski

2. Agnieszka Wróblewska – ukończona ekonomia w zakresie informatyki w ekonomii na Wydziale Ekonomicznym, udokumentowana znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

Biorąc pod uwagę zakres obowiązków na stanowisku pracy referenta w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego oraz posiadane kwalifikacje kandydatek komisja w głosowaniu jawnym wybrała ofertę Pani Agnieszki Wróblewskiej.