Nagroda w ogólnopolskim konkursie dla uczniów hrubieszowskiej Jedynki

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie zostali laureatami nagrody w ogólnopolskim konkursie „Między marzeniem, a planem”.

Reklamy

 

„Szkolny Klub Mediatora”, działający w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie zespołowym pt. „Między marzeniem a planem”, przebiegającym pod patronatem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Zadaniem uczestników konkursu „Między marzeniem a planem” było przygotowanie sprawozdania z organizacji dowolnego wydarzenia kulturalnego, edukacyjnego, sportowego, np. akademia szkolna, wolontariat, warsztaty, spotkanie autorskie. W sprawozdaniu należało uwzględnić: nazwę przedsięwzięcia, cel przedsięwzięcia, środki do osiągnięcia celów, skutki przedsięwzięcia, krótki opis wydarzenia.

Członkowie „Szkolnego Klubu Mediatora” przygotowali sprawozdanie pisemne oraz kolaż, opisujące i obrazujące organizację na terenie szkoły „Tygodnia Mediacji”, „Międzynarodowego Dnia Mediacji” oraz współorganizację „Światowego Dnia Życzliwości wspieranego przez mediatorów rówieśniczych” i „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z Unicef”.

Głównym celem podjętej przez młodzież inicjatywy było popularyzowanie mediacji, jako konstruktywnego sposobu rozwiązywania konfliktów, promowanie życzliwych postaw na co dzień, edukacja w zakresie radzenia sobie z emocjami oraz podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przysługujących im praw.

Uczniowie – członkowie „Szkolnego Klubu Mediatora”, którzy zostali laureatami konkursu „Między marzeniem a planem”, w nagrodę otrzymają profesjonalne warsztaty dziennikarskie. Opiekunem nagrodzonej grupy mediatorów rówieśniczych jest p. Marta Kuczyńska, pedagog szkolny. Patronat nad udziałem szkół miejskich w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” sprawuje Gmina Miejska Hrubieszów.

 

info i fot. SP nr 1

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Jedynka: Ferie na sportowo

WIADOMOŚCI – Laureaci konkursów z hrubieszowskiej Jedynki

WIADOMOŚCI – Mikołaje z Jedynki w hrubieszowskim szpitalu