17 lipca 2024

Nagrody dla nauczycieli

Podczas podsumowania osiągnięć przedmiotowych, artystycznych i sportowych 28 listopada w HDK, pięcioro nauczycieli otrzymało Dyplom i Nagrodę Burmistrza Miasta Hrubieszowa za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Reklamy

Podczas uroczystego Dnia Edukacji Narodowej 15 października innych pięcioro nauczycieli otrzymało takie same wyróżnienia.

Byli to:
1. Teresa Migas – dyr. Przedszkola nr 1 w Hrubieszowie
2. Bożena Florek – nauczycielka Przedszkola nr 3 w Hrubieszowie
3. Zofia Kamieniarz – nauczycielka z SP nr 1 w Hrubieszowie
4. Joanna Tumiłowicz – Fijołek nauczycielka SP nr 3 w Hrubieszowie
5. Marek Ambroży Kitliński – nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie
6. Małgorzata Serafin – nauczycielka SP nr 1 w Hrubieszowie
7. Sabina Kuryło – nauczycielka SP nr 1 w Hrubieszowie
8. Andrzej Podlewski nauczyciel z Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie
9. Marian Cisło – dyr. SP nr 3 w Hrubieszowie
10. Czesław Drączkowski – nauczyciel Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie

Reklamy

Widać było duże wzruszenie laureatów, szczególnie podczas wręczania nagród i owacji od uczniów, kolegów oraz koleżanek.

Opracował – mak

Reklamy

Na zdjęciu – Nauczyciele i Nauczycielki nagrodzeni nagrodami Burmistrza Miasta dn. 28 listopada 2007 r.

Zdjęcie>>