Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe oraz nadanie cywilnych odznaczeń państwowych

W dniu 25.10.2012r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, w czasie obrad XIX sesji Rady Powiatu odbyło się wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz cywilnych odznaczeń państwowych, nadawanych za zasługi dla Państwa lub obywateli.

Reklamy

Nagrody oraz odznaczenia wręczył Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik przy asyście Starosty Hrubieszowskiego Pana Józefa Kuropatwy.

 

Za wybitne osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie od 30 czerwca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. nagrodzeni zostali:

Reklamy

1. Mizdal Ewa – Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów; podnoszenie ciężarów

2. Adam Sarzyński – Miejski Klub Sportowy „Unia”Hrubieszów; podnoszenie ciężarów

3. Jaros Dominik – Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów; podnoszenie ciężarów

4. Rudnicki Mateusz – Miejski Klub Sportowy „Unia”Hrubieszów; podnoszenie ciężarów

5. Kondziołka Marcin – Miejski Klub Sportowy „Unia”Hrubieszów; podnoszenie ciężarów

6. Piasecka Anna – Miejski Klub Sportowy „Unia”Hrubieszów; podnoszenie ciężarów

7. Chudzik Marlena – Miejski Klub Sportowy „Unia”Hrubieszów; podnoszenie ciężarów

8. Lalik Sylwia – Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów; podnoszenie ciężarów

9. Tyszko Agata – Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów; podnoszenie ciężarów

10. Szostak Paweł – Miejski Klub Sportowy „Unia”Hrubieszów; lekkoatletyka

11. Kern Artur – Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów; lekkoatletyka

 

Odznaczenia – Krzyż Zasługi nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku otrzymali:

Srebrny Krzyż Zasługi

• Pan Andrzej Szkudziński – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie

Brązowy Krzyż Zasługi

• Pani Alicja Borkowska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie
• Pani Alicja Ważna – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie

 

Krzyż Zasługi (Źródło: Wikipedia) – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923[1] roku i nadawane do chwili obecnej.

Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:

  1. Złoty Krzyż Zasługi
  2. Srebrny Krzyż Zasługi
  3. Brązowy Krzyż Zasługi.

Odmianami Krzyża Zasługi są Krzyż Zasługi za Dzielność i Krzyż Zasługi z Mieczami.

Według ustawy z 1992, Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za:

  • ofiarną działalność publiczną,
  • ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Drugie nadanie Krzyża tego samego stopnia ponownie oznacza się przez nałożenie na wstążkę Krzyża okucia w kształcie listewki. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata; odstępstwa są dopuszczalne wyjątkowo. Nadawany jest przez Prezydenta RP.