Nowy termin składania wniosków

Hrubieszów

Reklamy

W związku ze zmianą Uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów obowiązuje nowy termin.

***

Wnioski w sprawie przyznania stypendium jednorazowego w dziedzinie nauki, kultury i sportu należy składać do 31 maja każdego roku.

Info:
Urząd Miasta Hrubieszowa