Narada roczna hrubieszowskiej Straży

24 lutego 2011 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie odbyła się Roczna Narada podsumowująca pracę Komendy w 2010 roku oraz przedstawiająca zamierzenia na rok bieżący. Podczas narady zostały też wręczone odznaczenia oraz awanse, które z uwagi na sytuację powodziową nie były wręczone w ubiegłym roku.

Reklamy

Sprawozdanie z działalności przedstawił w formie prezentacji multimedialnej Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie mł. bryg. Piotr Kierepka.

Narada odbyła się z udziałem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSPst. bryg. Tadeusza Milewskiego, starosty hrubieszowskiego Józefa Kuropatwy, członków Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Hrubieszowie oraz pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie.

Po części oficjalnej Komendant Wojewódzki zapoznał sie z problemami jednostki, a także zwiedził obiekty Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Powiatowego Stanowiska Kierowania.

***

Tekst i foto:
st.asp. Piotr Sendecki