18 kwietnia 2024

Nasza droga do sejmu: Wywiady z Tomaszem Zającem, Markiem Poznańskim i Tomaszem Ożogiem

Wywiady z burmistrzem Hrubieszowa Tomaszem Zającem, posłem Markiem Poznańskim i sekretarzem Starostwa Powiatowego Tomaszem Ożogiem, zrealizowane przez uczennice Staszica w ramach zadania rekrutacyjnego XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.


1 czerwca 2015 roku odbędzie się kolejna, XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zanim uczestniczki i uczestnicy projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonują zadanie rekrutacyjne, którego temat w tym roku brzmi: „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

Najlepsze zespoły zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży w gmachu Sejmu w Warszawie, podczas którego 460 młodych posłów będzie pracować nad uchwałą SDiM.

Celem tegorocznej edycji SDiM jest zaangażowanie uczennic i uczniów w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, nauka współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną oraz promowanie aktywnej postawy względem społeczności lokalnej.

W tegorocznych kwolifikacjach startują dwie uczennice Staszica, które w ramach projektu zrealizowały wywiady z burmistrzem Hrubieszowa Tomaszem Zającem, posłem Markiem Poznańskim i sekretarzem Starostwa Powiatowego Tomaszem Ożogiem.


Autorki projektu o sobie i swoim projekcie:

Nazywamy się Martyna i Edyta. Uczęszczamy do Liceum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. W natłoku pracy i nauki z naszych przedmiotów kierunkowych, odnajdujemy chwilę relaksu w polityce i nauce z wiedzy o społeczeństwie.

Możemy śmiało powiedzieć, że, pomimo naszych zainteresowań związanych z profilem klasy, polityka jest naszą pasją.  Uwielbiamy rozmawiać z różnymi ciekawymi osobami i poznawać ich poglądy.

Nie lubimy nudy i monotonii dnia codziennego, dlatego chętnie udzielamy się społecznie, realizujemy swoje pasje i właśnie dlatego chcemy wziąć udział w XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Projekt, który zrealizowałyśmy  w związku z tym konkursem dał nam dużą możiwość rozwoju, poznania sytuacji naszego miasta, a także zwrócenia uwagi na wady i zalety, jakie ono posiada.

Na podstawie przeprowadzonego badania, mogłyśmy wyciągnąć wnioski i na ich podstawie ułożyć plan działania na przyszłość. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia efektów naszej pracy.

 

***

 

Chciałybyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji naszych pomysłów: dyrekcji Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie, Pani Edycie Wolańczuk, Pani Iwonie Fietko, stowarzyszeniu Staszic, oraz tym którzy pomogli nam przy realizacji projektu: Panu burmistrzowi Tomaszowi Zającowi, Panu posłowi Markowi Poznańskiemu, Panu sekretarzowi Tomaszowi Ożogowi oraz wszystkim, którzy wzięli udział w sondzie ulicznej i zgodzili się z nami porozmawiać.


Więcej:

http://stowarzyszeniestaszic.pl/naszadrogadosejmu/index.html

http://www.sdim.ceo.org.pl/relacje/licealistki-w-szpilkach-walcza-o-hrubieszow,788