22 czerwca 2024

Natura popłaca

HrubieszówKryłów

Reklamy

W ramach realizacji projektu „Natura popłaca” Towarzystwo dla Natury i Człowieka organizuje w Kryłowie (gm. Mircze) w dniu 20 marca spotkanie na temat możliwości i warunków uzyskania płatności w ramach programów rolnośrodowiskowych.

Spotkanie to przewidziane jest dla mieszkańców gmin, na których leży obszar Natura 2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu (Hrubieszów, Mircze, Dołhobyczów).

Reklamy

Odbędzie się ono 20 III o godz 11:00 w Zespole Szkół w Kryłowie.

Podczas spotkania przewidziane są dwie prezentacje multimedialne prowadzone przez doradcę rolnośrodowiskowego i specjalistę przyrodnika oraz możliwość indywidualnych konsultacji szczególnie dotyczących pakietów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013, skierowanych do właścicieli gospodarstw znajdujących się w obrębie obszarów Natura 2000 i znajdujących się na obszarach cennych przyrodniczo.

Reklamy

Prowadzący: pani Teresa Chmiel, Kierownik Zespołu Ekologii i Ochrony Środowiska Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Oddział w Sitnie oraz pan Janusz Wójciak, ekspert przyrodniczy.

Spotkanie umożliwi rolnikom uzyskanie szczegółowych informacji oraz indywidualnych konsultacji na temat dostępnych aktualnie dopłat i możliwości wdrożenia związanych z nimi pakietów w gospodarstwie. Program Rolnośrodowiskowy stanowi dodatkowe źródło wsparcia dla rolnictwa, szczególnie atrakcyjne dla gospodarstw znajdujących się w obrębie obszarów Natura 2000 i znajdujących się na obszarach cennych przyrodniczo (pakiety przyrodnicze programu rolno-środowiskowego na lata 2007-2013).

Podczas spotkania przewidziane są dwie prezentacje multimedialne prowadzone przez doradcę rolnośrodowiskowego (zakres to głównie dostępne programy rolnośrodowiskowe) oraz specjalistę przyrodnika (zakres – wartości przyrodnicze i krajobrazowe danego obszaru i możliwość wykorzystania ich w doborze odpowiednich pakietów).
Łączny czas trwania to około 1,5 h.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

ZAPRASZAMY !!!

Hrubieszow LubieHrubie 2009