13 kwietnia 2024

Nowa publikacja Muzeum – Z wyobraźni Stanisława Karulaka

Już wkrótce ukaże się nowa publikacja Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie pt. Z wyobraźni Stanisława Karulaka.

W ubiegłym roku obchodziliśmy czterdziestą rocznicę śmierci Stanisława Karulaka, twórcy ludowego związanego z regionem hrubieszowskim. Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie posiada pokaźną kolekcję dzieł malarskich i rzeźbiarskich artysty. Część z nich stanowi obszerny fragment stałej ekspozycji etnograficznej, część zaś pozostawała dotąd w pomieszczeniach magazynowych. Miniona rocznica dała asumpt do podjęcia decyzji o zorganizowaniu czasowej ekspozycji o charakterze monograficznym, oraz wydaniu katalogu artysty. Z wyobraźni Stanisława Karulaka – bo tak brzmi tytuł wystawy i wydawnictwa jej towarzyszącego – to po pierwsze wyraz szacunku i hołdu należnego wyjątkowemu twórcy, po drugie okazja do zaprezentowania jego dorobku szerszemu gronu publiczności, po trzecie odpowiedź na potrzebę sygnalizowaną przez sympatyków twórczości Stanisława Karulaka.

Publikacja, którą będzie można nabyć w Muzeum już z końcem marca to pierwszy pełny katalog twórczości artysty ukazujący wszystkie zgromadzone w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie dzieła. Całość opatrzona komentarzem odnoszącym się do biografii artysty, uzupełniona analizami wybranych dzieł została wzbogacona reprodukcjami obrazów i rzeźb.

 

Stanisław Karulak przyszedł na świat 30 sierpnia 1890 r. we wsi Krasne w pow. chełmskim.

W okresie międzywojennym kilkakrotnie zmieniał miejsce pracy zatrudniając się w różnych miejscowościach w okolicach Uchań (pow. hrubieszowski, gmina Uchanie). Po zdobyciu zawodu kamieniarza założył własny warsztat kamieniarski w Białopolu, który prowadził do wybuchu II wojny światowej, kiedy to przeniósł się z rodziną do Hrubieszowa. Pracował na tutejszej kolei jako dróżnik mostowy i robotnik drogowy. Przejście Stanisława Karulaka na emeryturę (1965 r.) zbiegło się w czasie z odkryciem jego osoby i twórczości przez ówczesnego prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, Wincentego Piątaka, który pozyskał dla TRH oraz powstającego w tym czasie Muzeum prace artysty. Ponadto popularyzował go w środowisku lokalnym, pisał o nim w publikacjach TRH.

W twórczości Stanisława Karulaka dominują tematy związane z historią Polski (głównie batalistyka), pojawiają się motywy zaczerpnięte z literatury (odwołania do klasyki Sienkiewicza czy Mickiewicza), ważnym tematem jest również religia. Ponadto nie stronił od scenek rodzajowych oraz portretów.

Stanisław Karulak zmarł 24 października 1972 r. w Hrubieszowie.

 

 

Info i fot: Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie