Nowa siedziba GOK w Mirczu

HrubieszówMircze

Reklamy

Gminny Ośrodek Kultury zakończył prace remontowe przy byłym budynku Urzędu Gminy w Mirczu. W nowo wyremontowanym budynku będą: dwa pomieszczenia biblioteczne (wypożyczalnia z czytelnią internetową oraz kącik bajkowy dla dzieci), czytelnia – herbaciarnia, sala wystawowo – konferencyjna oraz pomieszczenia biurowe.

***

Reklamy

Gminny Ośrodek Kultury zakończył prace remontowe przy byłym budynku Urzędu Gminy w Mirczu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, tytuł operacji: Remont byłego budynku Urzędu Gminy w Mirczu z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury”. Obecnie trwa kończenie procedur formalnych. W nowo wyremontowanym budynku będą: dwa pomieszczenia biblioteczne (wypożyczalnia z czytelnią internetową oraz kącik bajkowy dla dzieci), czytelnia-herbaciarnia, sala wystawowo-konferencyjna oraz pomieszczenia biurowe.

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu wystąpił do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o dofinansowanie zadania: „Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu”, w ramach Programu MKiDN, Priorytet: Infrastruktura kultury, Rodzaj zadania: zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie kultury. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia w/w wniosku przez ministerstwo, zostanie zakupione wyposażenie dla zapewnienia wysokiego standardu technicznego i funkcjonalnego dla organizowanych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych oraz stworzony zostanie odpowiedni poziom estetyczny wnętrz. Wszystko to pozwoli na znaczące rozszerzenie oferty programowej oraz zwiększenie poziomu świadczonych usług oraz ich odbioru.

***

Info i foto:
GOK w Mirczu

_________________________________________________

Zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010