Nowe technologie

Projekt obejmuje swym zasięgiem 5 gmin: Dołhobyczów, Mircze, Gminę Miejską Hrubieszów, Trzeszczany, Werbkowice oraz KPPSP Hrubieszów, które zdecydowały się przystąpić do projektu, jako partnerzy.

Reklamy

Trwają prace związane z realizacją przez Powiat Hrubieszowski projektu pn. „Nowe technologie – lepsza jakość publicznych usług internetowych w Powiecie Hrubieszowskim,” który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Ość Priorytetowa IV – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne.

Projekt obejmuje swym zasięgiem 5 gmin: Dołhobyczów, Mircze, Gminę Miejską Hrubieszów, Trzeszczany, Werbkowice oraz KPPSP Hrubieszów, które zdecydowały się przystąpić do projektu, jako partnerzy.

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w powiecie hrubieszowskim wobec wzrastającego zapotrzebowania na technologie ICT, jak również odczuwalnego przez jej użytkowników bezpieczeństwa i komfortu życia.

Nadrzędnym celem inwestycji jest poprawa dostępności podmiotów publicznych i społeczeństwa do internetu i usługi ICT oraz stworzenie lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego Powiatu Hrubieszowskiego.

U wszystkich partnerów projektu rozpoczęto już prace związane z budową instalacji okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z wykonaniem dedykowanych instalacji elektrycznych
z centralnymi zasilaczami awaryjnymi, a także monitoringu wizyjnego.

Równocześnie trwają też prace adaptacyjno – remontowe przystosowujące pomieszczenia do pełnienia funkcji serwerowi. Termin zakończenia powyższych prac planowany jest na koniec lutego br.

Sukcesywnie odbywa się dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania do każdego z partnerów projektu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie w ramach projektu została wyposażona w system wspomagania decyzji oraz system wyświetlania alarmów. Oba systemy przyczynia się do usprawnienia pracy danej jednostki.

Projekt pn.. „Nowe technologie – lepsza jakość publicznych usług internetowych w Powiecie Hrubieszowskim” przewiduje zapewnienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych jednostek poprzez zakupienie firewall’i sprzętowych, oprogramowania antywirusowego oraz narzędzi do administrowania sieci.

W ramach infrastruktury teleinformatycznej zostaną zbudowane aktywne i pasywne punkty dostępu do internetu., tj. wewnętrzne i zewnętrzne kioski multimedialne na terenie Dołhobyczowa, Hrubieszowa i Werbkowic oraz hot – spoty zlokalizowane na terenie miasta Hrubieszowa i w miejscowości Werbkowice oraz telecentra w Hrubieszowskim Domu Kultury i budynku hali sportowej w Werbkowicach.

Prace adaptacyjno – remontowe związane z dostosowaniem pomieszczenia w HDK na potrzeby utworzenia telecentrum zakończone zostaną w kwietniu br.

W ramach budowy e-administarcji zostaną uruchomione następujące usługi elektroniczne:
– portal obsługi interesanta przez internet, zawierający m.in. moduł Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
– portal informacyjno – promocyjny „Wrota Ziemi Hrubieszowskiej” zawierający m.in. elektroniczna mapę interaktywną,
– zestawy do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych certyfikatami kwalifikowanymi,
– wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Galerie zdjęć z przebiegu realizacji projektu:

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie:
GALERIA »

Urząd Miasta Hrubieszów:
GALERIA »

HDK:
GALERIA »

KPPSP w Hrubieszowie:
GALERIA »

Urząd Gminy w Werbkowicach:
GALERIA »

Urząd Gminy w Trzeszczanach:
GALERIA »

Urząd Gminy Dołhobyczów:
GALERIA »

Urząd Gminy w Mirczu:
GALERIA »

***

Info i foto:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie