Nabór do nowopowstających drużyn ZHP w Hrubieszowie

Komenda ZHP Hufiec Hrubieszów ogłasza nabór do nowopowstających drużyn, klubów na terenie miasta Hrubieszowa.

Reklamy

Zapraszamy do drużyn:

– starszoharcerskiej (gimnazjum)

– wędrownej (szkoła średnia)

 

Planowane są specjalności:

– obronna (przy współpracy Jednostki Wojskowej)

– łączności (krótkofalarska)

– sportowa (INO)


Pierwsza zbiórka 12 września 2012 o godz. 15.00 w SKK „Słoneczku”

Zapraszamy – CZUWAJ! JESTEŚMY POZYTYWNI!