24 lutego 2024

Nowe władze powiatu hrubieszowskiego! [ZDJĘCIA]

Na dzisiejszej sesji, Rada Powiatu Hrubieszowskiego odwołała dotychczasowy zarząd powiatu. Powołano nowe władze powiatowe.

Reklamy

Na dzisiejszej sesji Rada Powiatu Hrubieszowskiego odwołała dotychczasowy zarząd powiatu. Na stanowisko starosty hrubieszowskiego, większością głosów w głosowaniu tajnym, w miejsce odwołanej Anety Karpiuk wybrano Józefa Kuropatwę.

Czytaj: Hrubieszów: Aneta Karpiuk odwołana! Starostą ponownie Józef Kuropatwa

Reklamy

W związku z wyborem na starostę, Józef Kuropatwa zrezygnował z przewodniczenia radzie powiatu. Na przewodniczącego rady zgłoszono kandydaturę Dariusza Fornala, który uzyskał poparcie 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, nikt nie zagłosował przeciwko.

W kolejnych głosowaniach rada wybrała nowy zarząd powiatu hrubieszowskiego.

Zobacz: Hrubieszów: Zarząd powiatu nie uzyskał wotum zaufania

Obecnie jego skład wygląda następująco:

Józef Kuropatwa – starosta hrubieszowski

Wojciech Sołtysiak – wicestarosta hrubieszowski

Marcelina Pogódz-Kukiełka – członek zarządu powiatu

Paweł Augustynek – członek zarządu powiatu

Patryk Czerwonka – etatowy członek zarządu powiatu

W związku z wyborem do zarządu powiatu, radny Patryk Czerwonka zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego rady powiatu. Na jego miejsce wybrano radną Danutę Muzyczkę.

Obecny skład prezydium rady powiatu:

Dariusz Fornal – przewodniczący rady powiatu

Danuta Muzyczka – wiceprzewodnicząca rady powiatu

Stanisław Staszczuk – wiceprzewodniczący rady powiatu

Zobacz też:

Hrubieszów: Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe

Zerknij na Instagram →