Nowi Radni Młodzieżowej Rady Miasta

2 marca 2018 r. odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta, na której powołano Radę VI kadencji.

Reklamy

 

Na sesji obecni byli dotychczasowi Radni w składzie: Julia Malinowska, Aleksandra Domańska, Julia Świeca, Weronika Boruchalska, Agnieszka Ożóg, Andrzej Duda, Bartek Fijołek, Kamil Łamejko, Damian Teterycz, Bartłomiej Charłajczuk i Damian Kot.

W skład nowej Młodzieżowej Rady Miasta weszli: Amelia Antoniuk, Krystian Sztojko, Magda Pirogowicz, Małgorzata Kołodziejczyk, Lidia Pasieka, Jakub Mazur, Marek Chmielewski, Wiktoria Rozwadowska, Agata Gnieciak, Maciej Sanek, Patrycja Węgorek, Michał Lipian i Andrzej Duda.

Obrady sesji otworzyła dotychczasowa Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Julia Świeca. Podczas sesji wybrano 15 nowych Radnych, w imieniu których głos zabrała najstarsza spośród nowych przedstawicieli młodzieży – Aleksandra Małecka.

Następnie Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając wręczył nowym Radnym zaświadczenia potwierdzające przynależność do Młodzieżowej Rady Miasta.

W wyniku wyborów do prezydium, nową Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta VI kadencji została Aleksandra Małecka, a Wiceprzewodniczącymi Agata Gnieciak i Andrzej Duda. Funkcję Sekretarza pełnić będzie Wiktoria Rozwadowska.

Po wyborze prezydium głos zabrali Burmistrz Tomasz Zając i opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Leszek Tarnawski.

Obrady zakończyła Przewodnicząca Aleksandra Małecka.

 

źródło i fot. UM Hrubieszów