22 lutego 2024

Nowy dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie (ZDJĘCIA)

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie mjr. Mariusza Sokoła.

Reklamy

Z dniem 7 marca 2022 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie mjr. Mariusza Sokoła. Wręczenia aktu powołania na stanowisko dokonał ppłk Cyprian Bas Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie.

Mjr Mariusz Sokół został przyjęty do służby 1 maja 2005 roku. Podczas dotychczasowych lat służby zajmował stanowiska: od młodszego inspektora do kierownika działu w pionie kwatermistrzowskim pełniąc służbę w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, Zakładzie Karnym w Zamościu i Zakładzie Karnym we Włodawie. Od 1 czerwca 2009 roku do 31 stycznia 2010 roku pełnił służbę w OISW w Lublinie na stanowisku inspektora w pionie kwatermistrzowskim. Od 1 kwietnia 2020 roku pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora w Zakładzie Karnym we Włodawie. Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu budownictwa. Ukończył kursy specjalistyczne zakresu zarządzania jednostką penitencjarną i zasobami ludzkimi.

Reklamy

­

(źródło: ZK w Hrubieszowie, opr. kpt. Edyta Radczuk, zdjęcia: mł. chor. Anna Malinowska-Niszta)


LubieHrubie na Instagramie