Nowy zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie

W dniu 7 września 2022 roku, w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, odbyła się odprawa w związku z powołaniem zastępcy dyrektora jednostki.

Reklamy

Rozkazem personalnym z dnia 6 września 2022 roku, ppłk Cyprian Bas – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie kpt. Mariusza Mazura.

Kpt. Mariusz Mazur służbę w szeregach formacji rozpoczął 20 maja 2004 r. Doświadczenie nabywał w dziale ochrony, a następnie w dziale kwatermistrzowskim pełniąc służbę w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, Areszcie Śledczym w Lublinie, Zakładzie Karnym we Włodawie oraz Zakładzie Karnym w Chełmie, gdzie wykonywał obowiązki kierownika działu kwatermistrzowskiego.

Reklamy

­

Serdecznie gratulujemy Panu Dyrektorowi awansu i życzymy owocnej służby!

­


ZDJĘCIA:

­

źródło i fot. ZK w Hrubieszowie / opr. mł. chor. Anna Malinowska-Niszta


Zobacz też:

Nabór do Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

Nabór do Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie


Zerknij na Instagram →