18 lipca 2024

Ocalić od zapomnienia

Funkcjonariusze SG z Placówek Straży Granicznej w Horodle i Hrubieszowie, pełniący służbę w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej po raz kolejny uczestniczyli w akcji porządkowania jednego z polskich cmentarzy na Ukrainie w miejscowości Bielin.

Reklamy

Nadbużański Oddział Straży Granicznej nosi imię 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, dlatego też w szczególny sposób zobowiązuje to nas – funkcjonariuszy do kultywowania pamięci o patronie. Wyjazd w czasie wolnym od służby, funkcjonariuszy wraz z harcerzami z Horodła związany był z porządkowaniem cmentarza, na którym spoczywają żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Prace polegały przede wszystkim na karczowaniu krzewów, koszeniu trawy oraz odświeżaniu istniejących krzyży.

Reklamy

Za poległych żołnierzy wspólnie z funkcjonariuszami i harcerzami modlił się proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie ks. prałat Andrzej Puzon. Pracom porządkowym przyświecała chęć ocalenia od zapomnienia pamięci o walczących Polakach, którzy polegli w obronie ludności cywilnej z rąk nacjonalistów ukraińskich. Wspólny wyjazd funkcjonariuszy Straży Granicznej z harcerzami to przede wszystkim hołd złożony tym, którzy podczas II Wojny Światowej oddali swe życie na Wschodnich Kresach Rzeczypospolitej, a ponadto ciekawa lekcja historii.

Reklamy

***

Źródło:
NOSG