Odpowiedź Starostwa Powiatowego na pismo farmaceutów

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie przesłało do redakcji lubiehrubie odpowiedź do artykułu, który ukazał się dziś na naszym portalu – „Hrubieszów: W nocy, niedziele i święta apteki nieczynne? Pismo aptekarzy do Starostwa Powiatowego”.

Reklamy

INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W HRUBIESZOWIE

Szanowni Państwo!

Reklamy

­

W nawiązaniu do pisma, które pojawiło się w przestrzeni publicznej w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie organizacji pracy aptek w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, informujemy, że jako jednostka samorządu zobligowani jesteśmy do zapewnienia Mieszkańcom Powiatu Hrubieszowskiego dostępności aptek w porze nocnej, niedziele oraz święta – jednocześnie jasno zaznaczając iż przepisy nie przewidują rekompensat dla aptek z tego tytułu.

Zgodnie z wypracowanym w tym zakresie orzecznictwem Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że: „[…]Każdy podmiot decydujący się na prowadzenie regulowanej działalności aptekarskiej, powinien mieć świadomość, że działalność ta musi być prowadzona zgodnie z przepisami prawa miejscowego, w tym uchwałami podejmowanymi na podstawie art. 94 ust. 2 u.p.f. Jednym z takich obowiązków jest obowiązek pełnienia dyżurów w porze nocnej lub w dni wolne od pracy. ” [Wyrok NSA z 9.07.2020 r., II GSK 3848/17].

Powiat w przedmiotowej sprawie nie posiada prawnych możliwości rekompensaty aptekom ewentualnej należności za pełnienie dyżuru, a jakakolwiek wypłata świadczeń wiązała by się z naruszeniem zasad dyscypliny finansów publicznych.

Przygotowując stosowną w tym zakresie uchwałę, kierowaliśmy się przede wszystkim troską o zdrowie i życie Mieszkańców Powiatu Hrubieszowskiego, dlatego też w dalszym ciągu przeprowadzamy spotkania z przedsiębiorcami prowadzącymi apteki na terenie Miasta Hrubieszowa – licząc na porozumienie.

Prosimy o wyrozumiałość oraz powstrzymanie negatywnych emocji, skupiając się wspólnie na zapewnieniu bezpieczeństwa dla mieszkańców. Jeszcze raz apelujemy o wypracowanie korzystnego rozwiązania – nie pozostawiając nikogo bez możliwości skorzystania z zakupu niezbędnych leków czy też realizacji recept poza powszednimi godzinami pracy aptek.

­

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie


info, grafika: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie – nadesłane, lubiehrubie.pl


Zobacz też:

Hrubieszów: W nocy, niedziele i święta apteki nieczynne? Pismo aptekarzy do Starostwa Powiatowego

Hrubieszów: W nocy, niedziele i święta apteki nieczynne? Pismo aptekarzy do Starostwa Powiatowego


Zerknij na Instagram →