3 grudnia 2023

Odpowiedzi na interpelacjje III (Sesja RM z 25. 09)

Kolejna porcja odpowiedzi na interpelacje, jakich Burmistrz Miasta udzielił na ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się 25 września 2006 roku.

Reklamy

Sprawa wodomierzy

„Odpowiadając na wniosek w sprawie rozliczenia poboru wody dostarczonej do poszczególnych lokali bądź mieszkań pragnę poinformować, że dotychczasowa umowa opracowana została pod kątem świadczenia usług w tym zakresie. § 7 niniejszej umowy dodatkowo oznaczony, nie dotyczy zapisów w umowie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do budynków wielolokalowych. Na dzień dzisiejszy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka – z o.o. w Hrubieszowie nie zawarło ani jednej umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielorodzinnych, z uwagi na brak możliwości technicznych. Mówiąc wprost, brak jest zainstalowanych wodomierzy pozwalających na odczyt. Nie ma też zainstalowanych odpowiednich urządzeń do ewentualnego przerwania dostawy wody do danego odbiorcy, w sposób niezakłócający dostawy do innych odbiorców. Dlatego też na dzień dzisiejszy wyklucza to możliwość indywidualnego rozliczenia z tego rodzaju świadczonych usług.”

Reklamy

Żywopłot przy Trójce

„W dniu 21 lipca 2006 roku skierowano pisemne wystąpienie do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie w sprawie podcięcia żywopłotu rosnącego w pasie drogowym, nieopodal Szkoły Podstawowej Nr 3, ponieważ ogranicza on dość znacznie widoczność, szczególnie przy wyjeździe z ulicy Polnej na ulicę Zamojską. W otrzymanej w dniu 31 lipca br. odpowiedzi Kierownik Rejonu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie stwierdza, że w drugiej połowie miesiąca czerwca 2006 roku żywopłot rosnący przy drogach wojewódzkich na terenie miasta Hrubieszowa został podcięty w ramach zadania pielęgnacji i utrzymania zieleni. Ponadto w miesiącu lipcu został obniżony przy skrzyżowaniu ulic Zamojska – Polna, to jest przy Szkole Podstawowej Nr 3.”

Protest lekarzy

„W dniu 11 lipca 2006 roku skierowano pisemne wystąpienie Do Starosty Hrubieszowskiego o udzielenie wyczerpujących informacji dotyczących protestu lekarzy SP ZOZ w Hrubieszowie. Pomimo złożonej interwencji w tej sprawie w dalszym ciągu brak jest na ten temat jakiejkolwiek odpowiedzi.”

Remont drogi na Sławęcinie

„W dniu 21 lipca 2006 roku skierowano pisemne wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie o dokonanie ponownego remontu dróg w Osiedlu Sławęcin, szczególnie nawierzchni w ulicy Marii Konopnickiej. W otrzymanej w dniu 7 sierpnia br. odpowiedzi Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg informuje, że opóźnienie w remoncie ulic Marii Konopnickiej i Batalionów Chłopskich związane były z prowadzonymi pracami przy budowie kanalizacji sanitarnej. Na dzień dzisiejszy mogą już powiedzieć, że cząstkowy remont przedmiotowych ulic został już wykonany.”

cytaty pochodzą z
INFORMACJI
Burmistrza Miasta Hrubieszów o realizacji interpelacji, zapytań i wniosków zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2006 roku,
która została przedstawiona na Sesji RM w dniu 25 września 2006